Рішення № 54 від 22.03.2019 року

 

22 березня 2019 року                                                                                  м. Хмельницький

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області І ї ряду на Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Гамрецький Віталій Миколайович за результатами складення письмового іспиту отримав 51 бал.

При оцінці було враховано, що Гамрецький Віталій Миколайович, виконуючи перше завдання білету - заяву про перегляд заочного рішення, не обгрунтував належним чином того, що докази на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи, а відповідно він не навів підстав для скасування заочного рішення, які передбачені ч.І ст.288 ЦПК України. Посилання в заяві на відсутність вини водія автомобіля, яким внаслідок /ІТИ було заподіяно шкоду пішоходу - не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди, оскільки її зідно ч.5 ст. 1187 ЦК України особа, яка здійснює діяльність, що с джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Гамрецьким В.М. не було враховано, що виходячи із заданої фабули, заяву про перегляд заочного рішення та істотність значення не врахованих судом доказів необхідно було обґрунтовувати посиланням на ч.2 ст. 1193 ЦК України згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Посилання в заяві про перегляд заочного рішення суду на те, що кримінальна справа відносно водія була закрита судом першої інстанції у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину вказує на незнання Гамрецьким В.М. положень КПК України, яким не передбачено повноважень суду першої інстанції на закриття кримінального провадження із зазначеної підстави.

Друге завдання білету підготовлена позовна заява про відшкодування збитків в ні.юмх виконана правильно, проте містить численні помилки, виправлення, скорочення (відсутнє повне найменування відповідача), прохальна частина позовної заяви не містить вказівки на чию корисіь підлягають стягненню зазначені в ній суми.

Третє завдання білету - скарга на постанову слідчого виконано неправильно, оскільки вона не вмотивована належним чином та не спрямована на ефективне відновлення прав захисника на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора;2) скасування повідомлення про підозру; 3) зобов'язання припинити дію; 3) зобов'язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Відповідно заявлення лише вимоги про скасування постанови слідчого є неправильним, оскільки в даному випадку, з врахуванням фабули завдання, крім вказаної вимоги необхідно було заявити вимогу щодо зобов'язання слідчого вчинити дії щодо надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження

При виконанні четвертого завдання Гамрецький В.М. правильно послався на ч.2 ст.364 ЦК України, яка і є основою правової позиції по заданій фабулі справи, проте виконане завдання фактично не містить належного плану дій, які необхідно вчинити адвокату для захисту прав Іванова 1.1, на основі зазначеної правової позиції.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту лля набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Гамрецький В.М. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, - 

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Гамрецького Віталія Миколайовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Гамрецького Віталія Миколайовича не допускати.

2. Відмовити Гамрецькому Віталію Миколайовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

3. Повідомити Гамрецького Віталія Миколайовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін