Рішення № 56 від 22.03.2019 року

 

22 березня 2019 року                                                                                  м. Хмельницький

 

 

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Сідлецька Оксана Володимирівна за результатами складення письмового іспиту отримала 51 бал.

При оцінці було враховано, що Сідлецька Оксана Володимирівна в цілому правильно виконала перше задания білету - склала позовну заяву про поновлення на роботі та стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час вимушеного прогулу, проте помилково в прохальній частині позову не зазначила вимоги про скасування наказу про звільнення.

Друге завдання - заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами виконана неправильно, оскільки її зміст не дає можливості визначити яка саме особа подає вказану заяву та - представник якої юридичної особи її підписав. Підготовлена заява фактично не містить належного обгрунтування вимог про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, відсутнє обгрунтування того яким чином скасоване рішення суду впливає на рішення про перегляд якого ставиться питання (або було підставою для його винесення). Також в підготовленій заяві не зазначене прохання заявника щодо відмови в задоволенні позову після перегляду (скасування) рішення суду.

Третє завдання - клопотання про визнання доказу недопустимим виконано неправильно, оскільки в ньому не зазначено які саме докази захисник просить визнати недопустимими. Зазначене в підготовленому клопотанні прохання визнати недопустимими докази, які були вил\чені слідчим на підставі ухвали слідчого не може вважатись правильним, оскільки відповідно до заданої фабули необхідним було визнання недопустимими і доказів, які не були вилучені слідчим, але - створені (зібрані) у зв'язку та внаслідок незаконного вилучення, зокрема: протоколу тимчасового доступу до речей та документів, опису речей і документів, які були вилучені, протоколу огляду інформації з диску який був вилучений та додатків до вказаного протоколу, що не було враховано Сідлецькою О.В.

Четверте завдання білету виконане в цілому правильно, проте обгрунтування визначеної позиції є формальним та неповним.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Сідлецька Оксана Володимирівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року). Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визнати Сідлецьку Оксану Володимирівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Сідлецьку Оксану Володимирівну не допускати.
  2. Відмовити Сідлецькій Оксані Володимирівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Сідлецьку Оксану Володимирівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін