Рішення № 75 від 12.04.2019 року

12 квітня 2019 року                                                                      м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Поліщук Максим Дмитрович за результатами складення письмового іспиту отримав 52 бали.

При оцінці було враховано, що Поліщук Максим Дмитрович, виконуючи перше завдання білету - заяву про перегляд заочного рішення, не обґрунтував належним чином того, що докази на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи, а відповідно він не навів підстав для скасування заочного рішення, які передбачені ч.І ст.288 ЦПК України. Посилання в заяві на відсутність вини водія автомобіля, яким внаслідок ДТП було заподіяно шкоду пішоходу - не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди, оскільки згідно ч.5 ст.1187 ЦК України особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Поліщуком М.Д. не було враховано, що виходячи із заданої фабули, заяву про перегляд заочного рішення та істотність значення не врахованих судом доказів необхідно було обґрунтовувати посиланням на ч.2 ст.1193 ЦК України згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Друге завдання білету - позовна заява про стягнення збитків, в цілому виконано правильно, проте не містить повного найменування відповідача, не зазначено особу, яка підписала позовну заяву.

Третє завдання білету - скарга на постанову слідчого, в цілому виконана правильно, проте не містить повного ім'я особи, яка подає скаргу та його адреси.

При виконанні четвертого завдання Поліщуком М.Д. неправильно визначив правову позицію, яка новинна ґрунтуватись на ч.2 ст.364 ЦК України, згідно якої якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Позов повинен бути спрямований на стягнення компенсації вартості частки в квартирі, що не було враховано Поліщуком М.Д.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Поліщук М.Д. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Поліщука Максима Дмитровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Поліщука Максима Дмитровича не допускати.
  2. Відмовити Поліщуку Максиму Дмитровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Поліщука Максима Дмитровича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін