Рішення № 76 від 12.04.2019 року

 

12 квітня 2019 року                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Рисюк Павло Васильович за результатами складення письмового іспиту отримав 72 бали.

При оцінці було враховано, що Рисюк Павло Васильович вцілому правильно виконав перше задання білету - склав позовну заяву про визнання правочину недійсним, проте помилково не вказав попередній (орієнтовний) розмір судових витрат, які позивач поніс і очікує понести у зв'язку із розглядом справи. Також позовна заява містить посилання на ст.229 ЦК України (правові наслідки правочину вчиненого під впливом помилки) та на ст.230 ЦК України (правові наслідки правочину вчиненого під впливом обману) проте фабула справи передбачала необхідність визначити позивачу лише одну з вказаних правових підстав заявленого позову, оскільки наслідки недійсності правочину, які передбачені вказаними нормами права різні.

Друге завдання білету - апеляційна скарга на рішення суду в адміністративній справі виконане неправильно, оскільки не відповідає вимогам ч.2, 5 ст.296 КАС України, зокрема відсутнє повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); відсутнє обгрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права; відсутня дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується. До апеляційної скарги не додані: документ про сплату судового збору; копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи.

Третє завдання білету вцілому виконано правильно - складена скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте не містить даних про те, що особі відомі наслідки подання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, також відсутня кваліфікація дій особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

При відповіді на четверте питання не було зазначено в чому полягає порушення прав позивача, відповідь по суті правильна, проте є формальною та не містить належного обґрунтування.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Рисюк П.В. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Рисюка Павла Васильовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Рисюка Павла Васильовича не допускати.

  1. Відмовити Рисюку Павлу Васильовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

  1. Повідомити Рисюка Павла Васильовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін