Рішення № 95 від 23.02.2018 року

23 лютого 2018 року                                                              м. Хмельницький

Рішення  

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Барилюк Оксани Антонівни, Лучковського Валентина Вікторовича, -

ВСТАНОВИЛА:

Гречаник Юлія Вікторівна за результатами складення письмового іспиту отримала 42 бали.

При оцінці було враховано, що Гречаник Юлія Вікторівна фактично не виконала перше завдання білету, оскільки не склала належним чином позовну заяву про захист житлових прав шляхом визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідаючи на четверте завдання білету Гречаник Юлія Вікторівна неправильно визначила правову позицію та правову природу спірних правовідносин, оскільки правильним було б застосування ч.4 ст.559 ЦК України в частині того, що порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки; у разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язанняне пред'явить вимоги до поручителя. Виходячи зі змісту фабули справи (завдання) порука припиняється через шість місяців після настання обов'язку виконати зобов'язання, а не через один рік. як вказала Гречаник Юлія Вікторівна у своїй відповіді.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Гречаник Юлія Вікторівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Гречаник Юлію Вікторівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Гречаник Юлію Вікторівну не допускати.
  2. Відмовити Гречаник Юлії Вікторівни у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Гречаник Юлії Вікторівні про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін