Новини

УВАГА! 

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року № 137 Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (далі - Порядку) та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, до Порядку внесно наступні зміни

У розділі 2 «Вимоги до особи, яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» доповнено пункт 2 підпунктом 8 наступного змісту: «8) копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови». 

 

УВАГА!

 

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 37 від 18.06.2020 року «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури»

  1. Встановлено плату за організаційне забезпечення розгляду (а) заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, (б) скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також (в) скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

1.1. заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності; 1.2. скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційнодисциплінарних комісій адвокатури; 1.3. скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 2. Затверджено розмір плати - один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на день подання заяви (скарги). 3. Звільняються від плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наступні категорії осіб: 3.1. особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме: особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники; особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України. 3.2. органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.); 3.3. суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України; 3.4. особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.