Новини

УВАГА!

 

Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 23 вересня 2017 року № 203 Про встановлення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (у редакції рішення Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року № 257):

1. Встановлено плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду (а) заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, (б) скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також (в) скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

2. Від плати, вказаної в рішенні, звільняються:

а) заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені "Законом України «Про судовий збір»;

б) органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);

в) суди, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;

г) особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.

3. У разі відмови, або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати зо організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги), така плата скаржнику не повертається.

4. Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення; у свою чергу у разі задоволення ВКДКА скарги адвоката на рішення КДКА, адвокат має право на відшкодування понесених витрат за організаційно-технічне забезпечення розгляду та підготовку скарги за рахунок заявника (скаржника), який звернувся із заявою (скаргою) до КДКА.