Рішення від 05 липня 2013 р.

РІШЕННЯ

від 05 липня 2013 року                                                 м.  Хмельницький

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі: голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Желіховського О.М., членів дисциплінарної палати: Дембіцького С.О., Кузняка А.В., Сарбея Ф.І. та Стасишина А.Л., розглянувши у відкритому засіданні матеріали перевірки щодо адвоката ОСОБА 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № ___, видане Хмельницькою обласною КДКА __.12.2011 р. згідно рішення про видачу свідоцтва №__ від __.12.2011 року, -

ВСТАНОВИЛА:

 

 

Протягом листопада 2011 - березня 2013 років до Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшло 8 скарг на адвоката ОСОБА 1 щодо порушення ним взятих на себе зобов’язань як представника скаржників в судах та інших державних органах згідно укладених між ними договорів (в усній формі).

 

Зокрема, 12.11.2012р. до КДКА надійшла скарга від ОСОБА 2 бездіяльності адвоката ОСОБА 1. В даній скарзі ОСОБА 2 вказує, що 05.04.2011р. вона за усною домовленістю з адвокатом ОСОБА 1 звернулася до нотаріуса для посвідчення довіреності, за якою ОСОБА 1 мав представляти інтереси ОСОБИ 2 у цивільній справі щодо стягнення з неї заборгованості за кредитним договором, а також в органах ДВС. Як виявилось, ОСОБА 1 як представник відповідача ОСОБИ 2 не з’явився на жодне судове засідання по даній справі. Як наслідок, 09.04.2012р. Хмельницьким міськрайонним судом винесено заочне рішення по справі, яким усі заявлені позовні вимоги до ОСОБА 2 були задоволені в повному обсязі. Окрім того, адвокат ОСОБА 1 допустив значні матеріальні втрати для заявниці при вирішенні питання щодо примусової реалізації її майна в органах ДВС, що мало місце в серпні 2012 року. На думку заявниці, несумлінне виконання взятих на себе ОСОБА 1 зобов’язань заподіяло їй значної матеріальної шкоди, а тому просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

21.11.2012р. від ОСОБА 3 до КДКА надійшла скарга на дії адвоката ОСОБА 1. В даній скарзі ОСОБА 3 вказує, що 20.05.2011р. за попередньою усною домовленістю з адвокатом ОСОБА 1 звернулась до нотаріуса для посвідчення довіреності, за якою адвокат ОСОБА 1 мав представляти її інтереси у суді в цивільній справі щодо стягнення з ОСОБА 3 заборгованості за кредитним договором, а також в органах ДВС. Як виявилось, ОСОБА 1 як представник ОСОБИ 3 не був присутнім на судових засіданнях. Як наслідок, 10.07.2012р. Хмельницьким міськрайонним судом винесено заочне рішення про виселення ОСОБИ 3 та її сім’ї з квартири. На думку заявниці, з вини адвоката ОСОБА 1 їй було заподіяно значної матеріальної шкоди.

22.11.2012р. від ОСОБА 4 до КДКА надійшла скарга з приводу дій адвоката ОСОБА 1. В даній скарзі ОСОБА 4 вказує, що 07.04.2011р. вона на основі усної домовленості з ОСОБА 1 надала на його ім’я доручення для представництва її інтересів у суді в цивільній справі за позовом до неї ПАТ “Укрсоцбанк”. Як виявилось, ОСОБА 1 не з’являвся на судові засідання та не вчиняв будь-яких інших дій в інтересах довірителя, внаслідок чого рішення суду було прийнято на користь ПАТ “Укрсоцбанку”. Після того, як ОСОБА 4 дізналась про те, що в її справі суд прийняв рішення не на її користь, намагалась зв’язатися з ОСОБА 1, але на телефонні дзвінки він не відповідав. На думку заявниці, адвокатом ОСОБА 1 було заподіяно значної шкоди їй як клієнту, внаслідок винесеного судового рішення, яке набрало законної сили. Тільки 19.11.2012 року ОСОБА 4 анулювала свою довіреність, яку раніше видала ОСОБІ 1

04.12.2012р. від ОСОБА 5 до КДКА Хмельницької області надійшла скарга на дії адвоката ОСОБА 1. В даній скарзі ОСОБА 5 вказує, що 16.02.2012р. за попередньою усною домовленістю з адвокатом ОСОБА 1 надав доручення на право представництва його інтересів у суді у цивільній справі за позовом ПАТ “Альфа-банк” про стягнення заборгованості за кредитним договором. Як виявилось, в процесі бездіяльності адвоката ОСОБА 1 кредитна заборгованість ОСОБИ 5 виросла з 22 000 гривень до 45 000 гривень. ОСОБА 5 стверджує, що адвокат ОСОБА 1 не виконав взятих зобов’язань, не підготував та не подав до суду позовної заяви, тим самим наніс йому матеріальної шкоди у значному розмірі. Водночас, 02.07.2013 р. заявник ОСОБА 5 звернувся до КДКА з проханням не розглядати його скаргу, оскільки він не має претензій до адвоката ОСОБА 1

З аналогічною скаргою на дії адвоката ОСОБА 1 від 5.12.2012 до КДКА звернувся ОСОБА 6. В своїй скарзі ОСОБА 6 вказує, що 12.03.2012р. за попередньою усною домовленістю з адвокатом ОСОБА 1 надав доручення на право представництва його інтересів у суді у цивільній справі за позовом ПАТ “Альфа-банк” про стягнення заборгованості за кредитним договором. Як виявилось, в процесі бездіяльності адвоката ОСОБА 1 кредитна заборгованість ОСОБИ 6 зросла з 23 000 гривень до 65 000 гривень. З вищезазначеного, є підстави вважати, що адвокатом ОСОБА 1 було заподіяно значної шкоди клієнту, внаслідок не вчинення ним жодних дій в інтересах клієнта по даній справі. В подальшому, 02.07.2013 р. заявник ОСОБА 6 звернувся до КДКА з проханням не розглядати його скаргу, оскільки він не має претензій до адвоката ОСОБА 1.

17.12.2012 року до КДКА зі скаргою на адвоката ОСОБА 1 звернулася ОСОБА 7. Заявниця вказує, що уклала з ОСОБА 1 усну угоду на представництво її інтересів судах та інших державних органах. За надання юридичних послуг сплатила обумовлену між ними суму. Проте адвокат ОСОБА 1 до виконання своїх зобов’язань не приступив, а документів, які він отримав від заявниці на виконання наданих йому доручень, не повернув. Просить притягнути адвоката ОСОБА 1 до дисциплінарної відповідальності.

З аналогічною скаргою від 17.12.2012 року до КДКА звернулася громадянка ОСОБА 8 яка скаржиться на бездіяльність адвоката ОСОБА 1. Як вказує заявниця, вона уклала з ОСОБА 1 усну угоду на представництво її інтересів судах та інших державних органах, для чого оформила нотаріально посвідчену довіреність. За надання юридичних послуг сплатила ОСОБІ 1 досить велику суму коштів. Проте адвокат ОСОБА 1 до виконання своїх зобов’язань не приступив. Зі слів заявниці, адвокат ОСОБА 1 від зустрічей ухилявся, коштів не повернув. Просить притягнути адвоката ОСОБА 1 до дисциплінарної відповідальності.

В березні 2013 року до КДКА надійшли звернення з прокуратури м. Хмельницького та обласного управління юстиції для подальшого розгляду дисциплінарною палатою КДКА скарги громадянина ОСОБА 9 щодо бездіяльності адвоката ОСОБА 1. Як повідомив заявник, ще в червні 2011 року між ними була досягнута домовленість про надання ОСОБОЮ 1 юридичних послуг з представництва інтересів ОСОБИ 9 в суді. Оскільки ОСОБА 1 в суд не приходив, справами свого клієнта не цікавився, ОСОБА 9 був позбавлений можливості мати достовірну інформацію про хід розгляду його справи в суді, а відтак, і позбавлений можливості своєчасно оскаржити судове рішення в апеляційному порядку. Відносини між ним та адвокатом ОСОБА 1 тривали до березня 2013 року. Вважає, що своєю бездіяльністю ОСОБА 1 наніс йому збитки, а тому просить притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

В своїх поясненнях з приводу зазначених вище скарг адвокат ОСОБА 1 вказує на їх безпідставність, оскільки, на його думку, він здійснював функції представника скаржників на підставі довіреностей, не маючи на той час свідоцтва про адвокатську діяльність, яке він отримав значно пізніше того часу, коли уклав угоди з скаржниками.

З доданих до скарг заявників документів встановлено, що дійсно правовідносини між ними та ОСОБОЮ 1 виникли до отримання ним свідоцтва про адвокатську діяльність. Зокрема, зі скарг ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБИ 3 та ОСОБИ 9, ОСОБИ 8, ОСОБИ 7 вбачається, що договір про надання правової допомоги між ними та адвокатом ОСОБА 1 дійсно був укладений до отримання ним свідоцтва про адвокатську діяльність. Проте, правовідносини між скаржниками та адвокатом мали триваючий характер, тобто виникли до набуття ним статусу адвоката і продовжували існувати, оскільки він не припиняв виконувати взяті раніше на себе зобов’язання з надання юридичних послуг. За таких обставин скарги на дії (бездіяльність) адвоката ОСОБА 1 підлягають розгляду дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарг ООСБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 9, ОСОБА 8, ОСОБА 7, а також додаткові заяви ОСОБИ 4 та ОСОБИ 4, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку, що встановлені підстави для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА 1.

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської[1]- етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Керуючись ст. 39 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, п. 4.2.4 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

  1. Порушити дисциплінарну справу щодо адвоката ОСОБА 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № ___, видане Хмельницькою обласною КДКА __.12.2011 р., яка буде розглядатися 16 серпня 2013 року о 16.00 год в приміщенні Хмельницької КДКА за адресою: м.Хмельницький, вул.Проскурівська,60\1( 2 поверх).

 

         2.         Рішення про порушення дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова палати                                                                                     Н.В. Свірневська

Секретар палати                                                                                 О.М. Желіхівський

 

 

Члени дисциплінарної палати:                                                          С.О. Дембіцький

 

                                                                                                              А.А. Кузняк

 

                                                                                                              Ф.І. Сарбей

 

                                                                                                              А.Л. Стасишин