Рішення № 1 від 17.01.2020 року

17 січня 2020 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову  допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика С.С., членів кваліфікаційної палати: Барилюк О.А., Рохова О.В., Савінського О.П., Плавуцького В.В. розглянувши заяву Турлай Семена Васильовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

06 грудня 2019 року Турлай Семен Васильович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з додатками.

18 грудня 2019 року Турлай Семен Васильович, подав заяву про долучення до поданої 06 грудня 2019 року заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту копій документів, саме: довіреностей та договорів про надання правової допомоги.

Разом з тим, подані Турлай Семеном Васильовичем документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року зі подальшими змінами та доповненнями – далі Порядку.

Зокрема, Турлай Семен Васильович не надав документів, які підтверджують наявність у нього стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття повної вищої юридичної освіти.

З копії трудової книжки наданої Турлай Семеном Васильовичем, вбачається що останній з 02.07.2012 р по 02.10.2013 року перебував на посаді юриста Хмельницької філії ТОВ «Укртехінвестгаз».

 23 листопада 2018 року Турлай Семен Васильович зареєструвався фізичною особою-підприємцем, основний вид економічної діяльності – 69.10 Діяльність у сфері права.

Однак, з доданих до заяви документів на підтвердження діяльності в галузі права в період перебування Турлай Семена Васильовича в статусі фізичної особи-підприємця, не вбачається систематичне надання послуг в галузі права, оскільки останнім надано, лише копії договорів та довіреностей без доказів їх виконання (рішення судів, акти виконаних робіт, тощо).

Зазначені вище обставини свідчить про те, що Турлай Семен Васильович будучи зареєстрованим, як фізична-особа підприємець, не надавав будь яких послуг та не виконував робіт у галузі права,.

 

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно ч. 2 п. 6 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Відповідно до ч. 3 п. 6 розділу 2  Порядку, при визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Турлай Семену Васильовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати

та КДКА Хмельницької області                                                               С.С.Черевик