Рішення № 109 від 24.09.2021 року

24 вересня 2021 року                                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Антосєв Віктор Петрович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримав 63 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Антосєв В.П. склав заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, в якій помилково не зазначив дату відкриття або встановлення нововиявлених обставин, не обґрунтував питання щодо відсутності факту пропуску строку на подання заяви, або у разі пропуску строку на подання заяви - не зазначив клопотання про його поновлення, відповідно до фабули завдання.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Виконуючи друге завдання білету Антосєв В.П. розпочав складати позовну заяву про відшкодування збитків, проте фактично не склав позовну заяву, оскільки в ній всупереч вимогам ч.І, ч.З ст.162 ГПК України не зазначені (відсутні): вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування; ціна позову; зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи третє завдання білету Антосєв В.П. склав угоду про примирення, яка вцілому відповідає процесуальним вимогам, містить незначні неточності та помилки.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Виконуючи четверте питання білету Антосєв В.П. помилково не врахував, що при зміні правової кваліфікації необхідно застосувати положення ст.15 КК України щодо замаху на кримінальне правопорушення, оскільки кримінальне правопорушення не було закінчене.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Антосєв В.П. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Антосєва Віктора Петровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Антосєва Віктора Петровича не допускати.
  2. Відмовити Антосєву Віктору Петровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Антосєва Віктора Петровича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 


 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплін

комісії адвокатури Хмельницької                                                                                             В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                                      С.С. Черевик