Рішення № 110 від 24.09.2021 року

24 вересня 2021 року                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Стаднік Віталій Олександрович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримав 60 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Стаднік В.О. склав позовну заяву про витребування з незаконного володіння земельної ділянки, яка не відповідає вимогам ч.З ст.175 ЦПК України, оскільки не містить: ціни позову, зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи друге завдання білету Стаднік В.О. склав позовну заяву про захист прав інтелектуальної власності, яка не відповідає вимогам ч.З ст.162 ГПК України, оскільки не містить: зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, попередНого (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Наведена в позовній заяві вимога щодо встановлення факту незаконного використання корисної моделі є необгрунтованою та заявлена помилково.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи третє завдання білету Стаднік В.О. склав клопотання про проведення експертизи, яка в цілому відповідає процесуальним вимогам, проте не містить обґрунтування істотності, для кримінального провадження, обставин які необхідно встановити в результаті проведення експертизи та - обов'язковості проведення експертизи для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень (ч.2 ст.242 КПК України). Відсутнє обґрунтування того яким чином тяжкість тілесних ушкоджень може вплинути на кваліфікацію кримінального правопорушення.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи четверте питання білету Стаднік В.О. не навів належної правової позиції та її обґрунтування, відповідно до умов фабули завдання, яка повинна полягати в тому, що обов'язок підприємства щодо створення робочих місць для осіб з інвалідністю не супроводжується його обов'язком підбирати і працевлаштовувати таких осіб на створені робочі місця. Такий обов'язок покладається на органи працевлаштування, що перелічені в ч. 1 ст. 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Підприємство не несе відповідальності за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, якщо воно розробило необхідні заходи по створенню для них робочих місць, зокрема, створило робочі місця для таких осіб та своєчасно, достовірно, в повному обсязі проінформувало відповідні установи, але фактично не працевлаштувало інваліда з причин незалежних від нього: відсутність інвалідів, відмова інваліда від працевлаштування на підприємство, бездіяльність державних установ, які повинні сприяти працевлаштуванню інвалідів.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Стаднік В.О. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Стадніка Віталія Олександровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Стадніка Віталія Олександровича не допускати.

  1. Відмовити Стадніку Віталію Олександровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Стадніка Віталія Олександровича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплін

комісії адвокатури Хмельницької                                                                                             В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                                      С.С. Черевик