Рішення № 110 від 27.11.2020 року

27 листопада 2020 року                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Баблонюк Олена Віталіївна за результатами складення письмового іспиту отримала 52 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Баблонюк О.В. склала заяву про усиновлення малолітньої дитини. Перше завдання в цілому виконано правильно, заява про усиновлення відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства, при його виконанні продемонстровані знання правових понять і категорій та взаємозв'язку між ними, - знання назв і змісту нормативно-правових актів, - знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, вміння давати змістовний аналіз правових норм. За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Баблонюк О.В. склала позовну заяву про визнання нечинним акту ненормативного характеру. Друге завдання в цілому виконано правильно, проте в позовній заяві, всупереч вимогам п.8 ч.5 ст. 160 КАС України, відсутні дані щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви. Наведене обґрунтування позовних вимог є недостатньо повним, зокрема - щодо відсутності правових підстав для відмови позивачу у реєстрації податкової накладної, позовна заява містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють спірні правовідносини, зокрема відсутні посилання на Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відсутні належні посилання на відповідні норми Податкового кодексу України, які регулюють спірні правовідносини; в позовній заяві заявлена вимога про визнання нечинним та скасування одного рішення, проте вказано два відповідача при цьому не наведено обґрунтування того у зв'язку з чим вимога заявлена до обох відповідачів. За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Згідно фабули справи до третього питання білету необхідним було підготувати угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, проте Баблонюк О.В. не склала зазначеної угоди про визнання винуватості та не виконала завдання. За критеріями оцінки відповідь на третє питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Під час складення іспиту Баблонюк О.В. зверталась до кваліфікаційної палати з приводу того, що зі змісту фабули до третього питання білету їй не зрозуміло в якому статусі знаходиться особа між якою та прокурором необхідно підготувати угоду про визнання винуватості (в статусі обвинуваченого чи підозрюваного) на що їй було надано роз'яснення, що відповідно фабули справи та поставленого завдання вказана особа має статус підозрюваного.

В подальшому Баблонюк О.В. повторно зверталась до кваліфікаційної палати з приводу того що зі змісту фабули до третього питання білету їй не зрозуміло в якому статусі знаходиться особа між якою та прокурором необхідно підготувати угоду про визнання винуватості, на що їй повторно було надано роз'яснення, що відповідно фабули справи та поставленого завдання вказана особа має статус підозрюваного; Баблонюк Олені Віталіївні був запропонований додатковий час для підготовки відповіді на третє питання білету, проте Баблонюк О.В. не виявила наміру чи бажання підготувати угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості відповідно до заданої фабули.

Згідно фабули до четвертого питання білету необхідно визначити чи підлягає застосуванню положення ч. 2 та ч. З ст. 49 Закону України «Про іпотеку» у редакції Закону № 3795-УІ для припинення іпотеки за наслідками оголошення такими, що не відбулися, других прилюдних торгів з примусової реалізації предмета іпотеки в заданій ситуації.

На прохання Баблонюк О.В. їй були надані тексти Закону України «Про іпотеку» зокрема в редакції із змінами внесеними Законом № 3795-УІ та в редакції до внесення відповідних змін Законом № 3795-УІ.

На прохання Баблонюк О.В. надати їй після спливу часу для складання кваліфікаційного іспиту (4 год 30 хв) додатково ще 30 хвилин для завершення виконання завдання кваліфікаційна палата надала їй додатковий час - 30 хвилин для завершення виконання завдання.

Баблонюк О.В. дала відповідь, що положення ч. 2 та ч. З ст. 49 Закону України «Про іпотеку» у редакції Закону № 3795-УІ для припинення іпотеки за наслідками оголошення такими, що не відбулися других прилюдних торгів з примусової реалізації предмета іпотеки не може бути застосовано. При обґрунтуванні відповіді Баблонюк О.В. виходила з того, що зазначені положення Закону набули чинності після укладення договору іпотеки, а тому не можуть бути застосовані, оскільки закон не має зворотної дії в часі.

Проте Баблонюк О.В. не було враховано, що підставою виникнення спірних правовідносин між сторонами є безпосередньо не кредитний договір, а настання певних подій, передбачених договором іпотеки - невиконання забезпечених зобов'язань, наслідком чого було звернення стягнення на предмет іпотеки і його примусове здійснення шляхом проведення прилюдних торгів, які відбулися після набрання чинності положеннями ч. 2 та ч. З ст. 49 Закону України «Про іпотеку» у редакції Закону № 3795-УІ.

Правовідносини з примусової реалізації заставленого майна повинні регулюватися нормативними актами, чинними на час вчинення таких дій, зокрема на час проведення прилюдних торгів, а не на час укладення договору іпотеки.

Тому слід дійти висновку, що на спірні правовідносини з примусової реалізації заставленого майна, як такі, що виникли після 16.10.2011 р., поширюється дія Закону № 3795-УІ.

Відповідно четверте завдання Баблонюк О.В. було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. За критеріями оцінки відповідь на четверте питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Баблонюк О.В. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Баблонюк Олену Віталіївну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Баблонюк Олену Віталіївну не допускати.

2.  Відмовити Баблонюк Олені Віталіївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

  1. Повідомити Баблонюк Олену Віталіївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик