Рішення № 116 від 16.03.2018 року

16 березня 2018 року                                                                          м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Барилюк Оксани Антонівни, Лучковського Валентина Вікторовича, -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Шеретько Василь Олександрович за результатами складення письмового іспиту отримав 40 балів.

При оцінці було враховано, що Шеретько Василь Олександрович відповідаючи на третє питання білету склав касаційну скаргу в якій не навів належного обґрунтування та підстав для скасування чи зміни вироку суду в інтересах цивільного відповідача. Шеретько В.О. помилково мотивував касаційну скаргу виключно недоведеністю обставин перебування у трудових відносинах обвинуваченого з цивільним відповідачем, при цьому не вказано на порушення чи неправильне застосування судом норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Враховуючи те, що зі змісту оскаржуваного вироку вбачається груба необережність та винні дії самого потерпілого то правильним було б посилання в касаційній скарзі на порушення судом ч.2 ст.1193 ЦК України, згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Відповідаючи на четверте питання Шеретько Василь Олександрович неправильно визначив суть спірних правовідносин та не навів належного правової позиції представника банку, яка відповідає сталій судовій практиці та існуючим правовим позиціям, згідно яких при вирішенні справ за позовом в інтересах дітей про визнання недійсними договорів іпотеки,  підставами яких позивач визначає порушення статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» (або цей Закон у редакції Закону від 21 грудня 2010 року),  необхідно в кожному конкретному випадку:

1) перевіряти в дитини наявність права користування житловим приміщенням на момент укладення оспорюваного договору, а також місце її фактичного постійного проживання;

2) враховувати добросовісність поведінки іпотекодавців щодо надання документів про права дітей на житло, яке є предметом  іпотеки, при укладенні оспорюваного договору;

3) з’ясовувати, чи існує фактичне порушення  законних прав дитини внаслідок укладення договору іпотеки.

Відповідно до частин другої – четвертої статті 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

Отже, якщо власник майна є одночасно законним представником неповнолітньої або малолітньої особи і укладає правочини, які впливають на права дитини, він повинен діяти добросовісно та в інтересах дитини, а інша сторона договору має право очікувати від нього таких дій.

Неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, не може бути підставою для визнання договору купівлі-продажу та договору іпотеки недійсними за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини, а може спричинити інші наслідки, передбаченні законодавством, які застосовуються органами опіки та піклування.

Відповідно виходячи з заданої фабули батько дитини, який уклав договір іпотеки був одночасно і законним представником свого неповнолітнього сина та діяв недобросовісно натомість банк діяв добросовісно та мав документальне підтвердження того, що права неповнолітнього на користування житлом відсутні, що не було враховано Шеретько В.О.

Згідно  п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Шеретько Василь Олександрович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв’язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визнати Шеретько Василя Олександровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Шеретько Василя Олександровича не допускати.

         2. Відмовити Шеретько Василю Олександровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

         3.  Повідомити Шеретько Василя Олександровича про прийняте рішення. Одночасно роз’яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін