Рішення № 116 від 24.09.2021 року

24 вересня 2021 року                                                                                              м. Хмельницький

 

Рішення №

 

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Баблонюк Олена Віталіївна за результатами складення усного іспиту отримала 40 балів.

При оцінці було враховано, що Баблонюк О.В. відповідаючи на питання білету №18 (усний іспит) та уточнюючі питання членів (складу) кваліфікаційної палати:

-   не зазначила особливостей прийняття доручення та забезпечення реальної згоди клієнта на надання правової допомоги неповнолітнім особам та при наданні безоплатної вторинної правової допомоги, при відповіді на питання №2 білету;

-  не надала належної відповіді на питання №3 білету, оскільки не розкрила змісту та положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, не зазначила в чому суть справи «Серявін та інші проти України» та рішення прийнятого Європейським судом з прав людини за результатами розгляду вказаної справи;

-  не надала належної відповіді на питання №4 білету, оскільки не розкрила поняття цивільних відносин, не зазначила якою є структура цивільних відносин та не відповіла коли застосовується аналогія права та в чому її суть;

-  не зазначила та не розкрила суті тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, як заходу процесуального примусу, при відповіді на питання №5 білету;

-  не надала належної відповіді на питання №6 білету, оскільки не розкрила поняття об'єктивної сторони злочину та не пояснила в чому суть причинного зв'язку між суспільно- небезпечним діянням та суспільно-небезпечними наслідками, не зазначила яким він має бути та коли є обов'язковим для утворення складу злочину;

-  не навела меж судового розгляду при відповіді на питання №7 білету;

-   відповідаючи на питання №8 білету помилково зазначала, що власник приватного підприємства несе повну відповідальність за зобов'язання (борги) належного йому приватного підприємства, помилково вважала, що в приватному підприємстві створеному однією фізичною особою обов'язково повинен бути створений статутний капітал (фонд);

-   не надала належної відповіді на питання №9 білету, оскільки не навела загальних підстав і умов матеріальної відповідальності працівників, не зазначила меж такої відповідальності, не відповіла який порядок покриття шкоди, заподіяної працівником; також здобувачка взагалі не орієнтувалась щодо питання матеріальної відповідальності у межах середнього місячного заробітку, випадків обмеженої матеріальної відповідальності працівників, випадків повної матеріальної відповідальності (вказувала, що працівники завжди несуть повну матеріальну відповідальність);

-   не надала належної відповіді на питання №10 білету, оскільки не навела істотних умов договору найму (оренди) жилого приміщення; не відповіла на питання щодо прав та обов'язків сторін договору найму, плати за найм житла, строку договору найму;

-  не навела визначення поняття сім'ї та не зазначила які особи складають сім'ю, при відповіді на питання №11 білету;

-     не надала належної відповіді на питання №12 білету, оскільки не зазначила осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, не навела випадків, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається; не навела даних які повинні міститись в протоколі про адміністративне правопорушення, зокрема щодо місця його складення, місця, часу адміністративного правопорушення, нормативного акту, який передбачає відповідальність за правопорушення, прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвища викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, відомості щодо заподіяної шкоди (якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду), дані щодо роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності її прав та обов'язків; не зазначила, які особи підписують протокол про адміністративне правопорушення;

-      не зазначила судових рішень які приймаються за наслідками проведення підготовчого засідання, не навела порядку проведення врегулювання спору за участю судді, при відповіді на питання №13 білету;

-   не розкрила основних функцій оранів державного казначейства, при відповіді на питання №14 білету;

-  не надала належної відповіді на питання №15 білету, оскільки не навела ні суб'єктів спорів із питань використання і відтворення водних ресурсів, ні основних прикладів порушень в сфері питань використання і відтворення водних ресурсів, ні відповідальності яка настає внаслідок порушення законодавства в сфері використання і відтворення водних ресурсів, не навела основних джерел правового регулювання; здобувачка не орієнтувалась щодо понять загального та спеціального водокористування, щодо порядку та умов спеціального водокористування, наслідків допущених порушень;

-   не надала належної відповіді на питання №16 білету, оскільки не пояснила в чому полягає суть позитивних зобов'язань держави (при забезпеченні права на життя) та не навела приклад рішення Європейського суду з прав людини щодо заборони смертної кари, питання екстрадиції або видачі правопорушників.

Зміст відповідей на вищевказані питання свідчить про істотні прогалини у знаннях Баблонюк О.В.

Загальна оцінка за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 124 бали. Баблонюк Олена Віталіївна за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, -

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Баблонюк Олену Віталіївну такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

  1. Відмовити Баблонюк Олені Віталіївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Баблонюк Олену Віталіївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплін

комісії адвокатури Хмельницької                                                               В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                  Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                  С.С. Черевик