Рішення № 117 від 24.09.2021 року

24 вересня 2021 року                                                                                       м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Стрілець Світлана Володимирівна за результатами складення усного іспиту отримала 39 балів.

При оцінці було враховано, що Стрілець C.B. не надала належної відповіді на питання білету усного іспиту щодо:

-       поняття цінного паперу;

-       строків апеляційного оскарження судових рішень і ухвал (в цивільному процесі), щодо змісту апеляційної скарги, методики її складання, щодо Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку»;

-       підстав, порядку і строків касаційного оскарження судових рішень в кримінальному провадженні, методики складання адвокатом касаційної скарги, подання заперечень на касаційну скаргу та щодо меж перегляду судом касаційної інстанції;

-       патентування та квотування господарської діяльності;

-       індивідуальних трудових спорів, порядку і строків розгляду трудових спорів, оскарження рішення комісії по трудових спорах;

-       адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією;

-       підстав і порядку застосування заходів процесуального примусу; забезпечення позову та порядку його розгляду заяви про забезпечення позову;

-       професійної правничої допомоги суб'єктам оподаткування при веденні справ пов'язаних зі сплатою податку на додану вартість та інших непрямих податків;

-       наведення прикладу рішення Європейського суду з прав людини щодо заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння.

Зміст відповідей свідчить про істотні прогалини у знаннях Стрілець Світлани Володимирівни.

Загальна оцінка за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 121 бал. Стрілець Світлана Володимирівна за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Стрілець Світлану Володимирівну такою, що не склала кваліфікаційний іспит.
  2. Відмовити Стрілець Світлані Володимирівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Стрілець Світлану Володимирівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова кваліфікаційно-дисциплін

комісії адвокатури Хмельницької                                                                   В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                          С.С. Черевик