Рішення № 123 від 11.12.2020 року

11 грудня 2020 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика С.С., членів кваліфікаційної палати: Рохова О.В., Савінського О.П., Барилюк О.А., Хмелевської Н.В., Плавуцького В.В. розглянувши заяву Герасимова Артема Анатолійовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Герасимов Артем Анатолійович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) – далі Порядку.

Зокрема, згідно копії диплому спеціаліста вбачається, що Герасимов Артем Анатолійович 23 лютого 2018 року закінчив Хмельницький університет управління та права та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю Правознавство.

Згідно копії трудової книжки наданої Герасимовим Артемом Анатолійовичем, вбачається що після здобуття повної вищої юридичної освіти останній з 18.05.2018 р. по 03.07.2019 р. був помічником адвоката Журби Миколи Вікторовича., з 04.04.2019 р. по 28.12.2019 р. займав посаду держаного виконавця Другого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, з 28.12.2019 р. по дату звернення з заявою займає посаду держаного виконавця Другого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Будь яких інших документів, на підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття повної вищої юридичної освіти Герасимовим Артемом Анатолійовичем не надано (посадові інструкції з кваліфікаційними вимогами щодо повної вищої юридичної освіти в галузі права за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, тощо).

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно підп. 2, 6 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Відповідно до абз. 1 п. 6 Порядку, при виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Згідно вимог підп. 5 п. 6 розділу 2 Порядку, роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право.

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати приходить до висновку, що період роботи Герасимова Артема Анатолійовича на посаді державного виконавця не підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права, оскільки кваліфікаційні вимоги до вказаної посади не передбачають наявності виключно повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра права.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Герасимову Артему Анатолійовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик