Рішення № 124 від 11.12.2020 року

11 грудня 2020 року                                                                                   м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни, Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича -

ВСТАНОВИЛА:

Фурман Руслан Вікторович за результатами складення письмового іспиту отримав 68 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Фурман Р.В. склав позовну заяву про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Перше завдання в цілому виконано правильно, заява про усиновлення відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства, при його виконанні продемонстровані знання правових понять і категорій та взаємозв'язку між ними, - знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей. За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Фурман Р.В. склав позовну заяву про захист права власності суб'єкта господарювання, яка не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства. Зокрема всупереч вимогам ч.З ст. 162 ГПК України складена позовна заява не містить:

- способу (способів) захисту прав а'бо інтересів, передбачених законом чи договором, або іншого способу (способів) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; не наведено змісту позовних вимог щодо кожного з відповідачів; вимога щодо скасування декларації про початок виконання будівельних робіт є помилковою, оскільки відповідний орган архітектурно-будівельного контролю не видавав спірну декларацію, а здійснював її реєстрацію тому правильним було б зазначати вимогу щодо скасування реєстрації декларації; крім того відповідний орган архітектурно-будівельного контролю помилково зазначений в позовній заяві не відповідачем, а третьою особою яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору; позовна містить вимогу щодо скасування містобудівних умов і обмежень, проте орган місцевого самоврядування, який їх видав, помилково зазначений в позовній заяві не відповідачем, а третьою особою яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору; зазначена в позовній заяві вимога забудовнику, який здійснив будівництво на належній позивачу земельній ділянці, повернути земельну ділянку в первісному стані є неправильною з врахуванням обставин заданої фабули справи;

-  належного викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини та належних правових підстав позову;

-   переліку документів та інших доказів, що додаються до заяви, зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

-    попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи;

-  підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Всупереч вимогам ч.І ст.164 ГПК України до позовної заяви не додані документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

За критеріями оцінки відповідь на друге питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Щодо відмітки на підготовленій позовній заяві про те, що Фурману Р.В. не вистачило часу для виконання другого завдання то кваліфікаційна палата враховує, що Фурман Р.В. виконуючи друге завдання білету підготував значну за обсягом заяву про забезпечення позову, яка взагалі не була передбачена завданням, відповідно Фурман Р.В. витратив час наданий для складення іспиту не для надання відповіді на поставлене питання. Крім того відлік часу для виконання завдань письмового кваліфікаційного іспиту розпочався об 09 год. 50 хв., під час виконання завдань Фурман Р.В. заявив клопотання про надання додаткового часу для виконання завдань до 15 год. 00 хв., на що кваліфікаційною палатою був наданий додатковий час для виконання завдань до 15 год. 00 хв.

Відповідаючи на третє питання білету Фурман Р.В. склав апеляційну скаргу на вирок суду, яка в цілому відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства, проте її обґрунтування є неповним та містить прогалини, зокрема не було враховано, що призначене судом покарання у виді виправних робіт безробітному підсудному явно не відповідає вимогам кримінального закону, зокрема ч. 1 ст.57 КК України, згідно якої покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Фурман Р.В. правильно визначив можливість кваліфікації дій особи, як злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), проте наведене правове обґрунтування дій представника потерпілого є недостатньо повним, містить неточності та прогалини, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні правовідносини.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Фурман Р.В. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Фурмана Руслана Вікторовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Фурмана Руслана Вікторовича не допускати.
  2. Відмовити Фурману Руслану Вікторовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

 

  1. Повідомити Фурману Руслану Вікторовичу про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик