Рішення № 15 від 25.01.2019 року

25 січня 2019 року                                                                                 м. Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА:

Сподаренко Олександр Миколайович за результатами складення письмового іспиту отримав 76 балів.

При оцінці було враховано, що Сподаренко Олександр Миколайович в цілому правильно виконав перше завдання білету - склав позовну заяву про розірвання договору оренди та відшкодування нанесених збитків, проте помилково не застосував до спірних правовідносин положення глави 59 ЦК України, яка регулює відносини щодо найму (оренди) житла, зокрема - ст. 825 ЦК України, яка є спеціальною нормою що регулює відносини щодо розірвання договору найму житла.

Друге завдання білету - заява про розстрочення виконання судового рішення в цілому виконано правильно, проте наведені в ній мотиви щодо необхідності саме розстрочення виконання рішення суду не повною мірою відповідають заданій фабулі; підготовлена заява не містить обгрунтування того за рахунок яких надходжень в майбутньому заявник (позивач) планує виконати рішення господарського суду.

Виконане Сподаренко Олександром Миколайовичем третє завдання білету - заява про перегляд судового рішення Верховним Судом (в кримінальному провадженні) не відповідає вимогам ч.2 ст.462 КПК України, оскільки не містить належного мотивованого обґрунтування наявності виключних обставин, зокрема (відповідно до заданої фабули) встановлених міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушень Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом; підготовлена заява не містить належного змісту вимог особи, яка її подала.

Згідно ст. 467 КПК України (судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами) суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції. За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції.

Підготовлена заява не містить вимог щодо скасування судових рішень тощо, які б відповідали вимогам процесуального закону та заданій фабулі.

Крім того в підготовленій заяві наявне посилання щодо перегляду вироку суду апеляційної інстанції, проте помилково не враховано необхідність скасування рішення суду касаційної інстанції, яким вказаний вирок залишений без змін (відповідно до заданої фабули).

Також в підготовленій заяві зазначено про заявления клопотання щодо витребування повного тексту рішення Європейського суду з прав людини у міжнародної судової установи, проте у відповідності до ч.2 ст.462 КПК України у випадку відсутності в особи рішення міжнародної судової установи подається клопотання про його витребування в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, яким є Міністерство юстиціїх України.

Поза увагою здобувача залишилося питання дотримання встановлених строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами відповідно до заданої фабули.

За таких обставин третє завдання білету виконано неправильно.

Четверте питання білету в цілому виконано правильно, проте при формуванні правової позиції, відповідно до заданої фабули, Сподаренко О.М. не послався на конкретні норми права щодо її обґрунтування, вказавши лише назви нормативно-правових актів.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Сподаренко Олександр Миколайович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Сподаренко Олександра Миколайовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Сподаренко Олександра Миколайовича не допускати.
  2. Відмовити Сподаренко Олександру Миколайовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Сподаренко Олександра Миколайовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                     В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                            В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                            Д.С. Вагін