Рішення № 16 від 25.01.2019 року

25 січня 2019 року                                                                                   м.Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА

Халупний Андрій Вадимович за результатами складення письмового іспиту отримав 76 балів.

При оцінці було враховано, що Халупний Андрій Вадимович в цілому правильно виконав перше завдання білету - склав позовну заяву про визнання недійсним договору дарування квартири, проте помилково не застосував до спірних правовідносин положення ст. 229 ЦК України, яка є спеціальною та регулює спірні відносини щодо правових наслідків правочину вчиненого під впливом помилки.

Друге завдання білету - апеляційна скарга на рішення адміністративного суду в цілому виконано правильно, проте не містить належного нормативно- правового обґрунтування доводів апеляційної скарги відповідно до заданої фабули.

Третє завдання білету - скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цілому виконано правильно, проте не містить викладу фактичних обставин кримінального правопорушення відомості про які повинні бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Четверте завдання білету здобувачем не виконано, оскільки ним взагалі не була надана відповідь на питання в чому саме полягає порушення права позивача, відсутнє будь-яке обґрунтування щодо вказаного завдання.

Згідно п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, іцо успішно склала письмовий іспит.

Халупний Андрій Вадимович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Халупного Андрія Вадимовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Халупного Андрія Вадимовича не допускати.
  2. Відмовити Халупному Андрію Вадимовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Халупного Андрія Вадимовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                     В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                            В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                            Д.С. Вагін