рішення № 160 від 06.09.2019 року

 

 

06 вересня 2019 року                                                                                                         м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Врублевський Павло Станіславович за результатами складення письмового іспиту отримав 52 бали.

При оцінці було враховано, що Врублевський Павло Станіславович, в цілому правильно виконав перше та друге завдання білету.

Відповідаючи на третє питання білету Врублевський Павло Станіславович склав угоду про примирення між потерпілим та підозрюваним, яка не відповідає вимогам ст.471 КПК України, оскільки не містить узгодженого покарання та строку відшкодування заподіяної шкоди чи переліку дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які обвинувачений зобов'язаних вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення. Також в підготовленій угоді не зазначено належним чином особу (найменування) потерпілого. За таких обставин завдання виконано неправильно.

Відповідаючи на четверте питання білету Врублевський Павло Станіславович неправильно визначив правову позицію захисника та процесуальний документ, який необхідно скласти, оскільки не врахував, що у відповідності до вимог ст. 218, ст. 221 КУпАП адміністративна комісія при виконавчому комітеті взагалі немає повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення передбачені ч.І ст.156 КУпАП, а розгляд справи передбаченої заданою фабулою відноситься виключно до компетенції суду. За таких обставин завдання виконано неправильно.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Врублевський Павло Станіславович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Врублевського Павла Станіславовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Врублевського Павла Станіславовича не допускати.
  2. Відмовити Врублевському Павлу Станіславовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Врублевського Павла Станіславовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                  Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик