Рішення № 160 від 11.08.2017 року

11 серпня 2017 року                                                                                  м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, в складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Ватраса В.А., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Косюка Р.М., Черевика С.С., Барилюк О.А., Савінського О.П., Лучковського В.В.,-

 

ВСТАНОВИЛА:

Габінет Дмитро Анатолійович за результатами складення письмового іспиту отримав 44 бали.

При оцінці було враховано, що Габінет Дмитро Анатолійович неправильно виконав третє завдання білету, оскільки в складеній касаційній скарзі на вирок суду не наведено необхідних доводів, які є підставою для скасування вироку судом касаційної інстанції; правильним обґрунтуванням було б посилання в касаційній скарзі на ч.2 ст.1193 ЦК України (груба необережність потерпілого сприяла виникненню шкоди), яка не була застосована судом. Неправильно сформульована і прохальна частина касаційної скарги, оскільки правильним було б прохання скасувати вирок суду в частині яка стосується інтересів цивільного відповідача.

Відповідаючи на четверте питання білету Габінет Дмитро Анатолійович взагалі не навів необхідного обґрунтування правової позиції представника банку по суті наведеної фабули справи, яка полягала в правовій оцінці прав неповнолітньої дитини, яка проживала в квартирі, переданій в іпотеку та наявності підстав для визнання договору іпотеки недійсним. Правильним було б правове обґрунтування яке відповідає сталій правовій позиції Верховного Суду України, зокрема визначене в постанові від 30 вересня 2015 року, справа № 6-384цс15, в якій сформульований правовий висновок про те, що власник майна, який є одночасно законним представником неповнолітньої або малолітньої особи та укладає правочини, які впливають на права дитини, повинен діяти добросовісно та в інтересах дитини, а інша сторона договору має право очікувати від нього таких дій. Неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини, а може спричинити інші наслідки, передбачені законодавством, які застосовуються органами опіки та піклування.

За таких обставин четверте завдання не може вважатися виконаним правильно.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Габінет Дмитро Анатолійович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

            Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати Габінета Дмитра Анатолійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Габінета Дмитра Анатолійовича не допускати.

  1. Відмовити Габінету Дмитру Анатолійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Габінету Дмитру Анатолійовичу про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін