Рішення № 161 від 06.09.2019 року

 

 

06 вересня 2019 року                                                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Андрейчук Альона Ігорівна за результатами складення письмового іспиту отримала 71 бал.

При оцінці було враховано, що Андрейчук Альона Ігорівна, виконуючи перше завдання білету - склала позовну заяву щодо визнання недійсним договору дарування квартири, яка не повною мірою відповідає вимогам п.8, 9 ч.З ст. 175 ЦПК України, зокрема в ній відсутнє зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. Всупереч вимогам ч.І ст.177 ЦПК України до позовної заяви не додана її копія та копії всіх документів, що додані до неї для відповідача.

Також підготовлена позовна заява містить посилання на те, що оспорюваний правочин був укладений внаслідок помилки (в даному випадку правові наслідки правочину вчиненого під впливом помилки врегульовані ст.229 ЦК України) одночасно в позові наведені посилання на ст.230 ЦК України (правові наслідки правочину вчиненого під впливом обману) проте фабула справи передбачала необхідність визначити позивачу лише одну з вказаних правових підстав заявленого позову, оскільки наслідки недійсності правочину, які передбачені вказаними нормами права різні.

Виконуючи друге завдання Андрейчук Альона Ігорівна склала апеляційну скаргу на рішення адміністративного суду, яка не повною мірою відповідає вимогам ст.296 КАС України, зокрема відсутнє місцезнаходження (для юридичних осіб) одного з учасників справи. До апеляційної скарги не додані копії апеляційної скарги з додатками відповідно до кількості учасників справи.

Третє завдання білету в цілому виконано правильно - складена скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте помилково не конкретизовано кого саме скаржник просить зобов'язати внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Четверте завдання білету Андрейчук Альоною Ігорівною не виконано, оскільки нею не була надана відповідь на питання чи має право на звернення із відповідним позовом позивач та в чому полягає порушення його прав, чи не суперечить обраний позивачем спосіб захисту своїх прав конкурсного кредитора, та не надана відповідь на питання яке рішення може прийняти суд відповідно до заданої фабули.

Висновок Андрейчук А.І. про відсутність "сенсу" подавати наведений у заданій фабулі позов є помилковим та суперечить правовій позиції Верховного Суду України визначеній у постанові від 10 лютого 2016 року (справа № 3-4гс16), на якій і грунтувалось поставлене завдання. За таких обставин завдання не може вважатися виконаним правильно.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Андрейчук Альона Ігорівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Андрейчук Альону Ігорівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Андрейчук Альону Ігорівну не допускати.

2.  Відмовити Андрейчук Альоні Ігорівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

  1. Повідомити Андрейчук Альону Ігорівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                              В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик