Рішення № 166 від 11.08.2017 року

11 серпня 2017 року                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №___

Про скасування рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, в складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Ватраса В.А., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Косюка Р.М., Черевика С.С., Барилюк О.А., Савінського О.П., Лучковського В.В., -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Білоножко Віктор Володимирович рішенням КДКА Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати № 31 від 03 лютого 2017 року був допущений до складення кваліфікаційного іспиту.

Після прийняття рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, Білоножко Віктор Володимирович неодноразово не з’являвся для складення кваліфікаційного іспиту, плату за складення кваліфікаційного іспиту не вніс та подав заяву про відмову від складення кваліфікаційного іспиту, що є підставою для скасування рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до п. 8 Розділу 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 13 вересня 2016 року № 195, особа, стосовно якої прийнято рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але, у будь-якому випадку не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, зобов‘язана внести на банківський рахунок комісії плату за складення кваліфікаційного іспиту, у розмірі, встановленому Радою адвокатів України.

У разі не внесення особою у визначений в абзаці першому цього пункту строк плати за складення кваліфікаційного іспиту, особа, стосовно якої прийнято рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, до складення кваліфікаційного іспиту у визначену КДКА дату не допускається.

Рішення про допуск такої особи до складення кваліфікаційного іспиту КДКА скасовується.

Що ж стосується заяви Білоножка Віктора Володимировича про повернення йому раніше поданих документів, КДКА Хмельницької області не має підстав для її задоволення, оскільки вони були основою для прийняття рішення № 31 від 03.02.2017 року про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Керуючись п. 8 Розділу 3  Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в України, -

 

ВИРІШИЛА:

 

            Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати № 31 від 03 лютого 2017 року про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Білоножка Віктора Володимировича скасувати.

            Відмовити Білоножко Віктору Володимировичу в поверненні документів поданих ним до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін