Рішення № 177 від 20.11.2019 року

20 листопада 2019 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика С.С., членів кваліфікаційної палати: Рохова О.В., Савінського О.П., Барилюк О.А. розглянувши заяву Біленького Михайла Валерійовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Біленький Михайло Валерійович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) – далі Порядку.

Зокрема, згідно копії трудової книжки наданої Біленьким Михайлом Валерійовичем, вбачається що з 21.09.2016 р. по 22.11.2016 року він займав посаду держаного виконавця Київського відділу ДВС м. Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області, з 22.11.2016 р. по 28.02.2017 р. займав посаду старшого держаного виконавця Київського відділу ДВС м. Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області та з 28.02.2019 р. по  дату звернення з заявою займає посаду головного спеціаліста відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Згідно копії диплома магістра, Біленький Михайло Валерійович закінчив 05 травня 2017 року Національний університет «Одеська юридична академія» та здобув кваліфікацію6 ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Правознавство».

Тобто, Біленький Михайло Валерійович був призначений на посаду головного спеціаліста відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області до здобуття повної вищої освіти, що свідчить про те, що дану посаду можуть займати особи, які е мають повної вищої юридичної освіти.

Будь яких інших документів, на підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття повної вищої освіти Біленьким Михайлом Валерійовичем не надано.

 

 

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно підп. 2, 6 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Біленькому Михайлу Валерійовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик