Рішення № 192 від 01.06.2018 року

01 червня 2018 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову  допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, в складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Ватраса В.А., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Черевика С.С., Барилюк О.А., Савінського О.П., Лучковського В.В., Рохова О.В. розглянувши заяву Ковальського Артура Олександровича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Ковальський Артур Олександрович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 195 від 13 вересня 2016 року) – далі Порядку.

Зокрема, Ковальський Артур Олександрович не надав документів, які підтверджують наявність у нього стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття вищої юридичної освіти (дата видачі диплому спеціаліста 23 червня 2011 року).

А саме, Ковальським Артуром Олександровичем не надано доказів сплати Єдиного соціального внеску за період перебування його в статусі фізичної особи-підприємця, яка надає послуги в галузі права  (в індивідуальних відомостях про застраховану особу форми ОК-5 відсутні дані про сплату ЄСВ з 2012 року по дату подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту).

Крім того, Ковальським Артуром Олександровичем надано, лише три рішення судів за період часу з 2013 року по дату подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, що свідчить про те, що останній не працював в галузі права, будучи зареєстрованим, як фізична-особа підприємець.

Будь яких інших доказів (записи в трудовій книжці та ін.), які б могли підтвердити наявність стажу в галузі права, після здобуття вищої юридичної освіти, Ковальським Артуром Олександровичем не надано.   

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно підп. 2, 6 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Відповідно до абз. 2 підп. 7 п. 6 Порядку, при визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Ковальському Артуру Олександровичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін