Рішення № 197 від 01.06.2018 року

01 червня 2018 року                                                                          м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Барилюк Оксани Антонівни, Лучковського Валентина Вікторовича, Рохова Олега Володимировича -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Моргун Наталія Василівна за результатами складення письмового іспиту отримала 60 балів.

При оцінці було враховано, що Моргун Наталія Василівна відповідаючи на третє пиння повинна була скласти угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, проте складений Моргун Н.В. документ не відповідає вимогам ст.472 КПК України, щодо змісту угоди про визнання винуватості, оскільки фактично була складена не угода про визнання винуватості, а заява до суду. Зокрема не зазначені сторони угоди про визнання винуватості, відсутнє формулювання підозри, відсутнє зазначення беззастережного визнання винуватості (помилково вказано, що підозрюваний буде беззастережно сприяти у наданні всієї відомої йому інформації), відсутнє зазначення наслідків невиконання угоди (наявне лише посилання на наслідки укладення угоди, передбачені ст.473 КПК України); не враховано, що підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення під час відбування покарання у виді позбавлення волі, а тому призначення покарання повинно відповідати вимогам ст.71 КК України (призначення покарання за сукупністю вироків). За таких обставин завдання виконано не правильно.

Згідно  п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Моргун Наталія Василівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв’язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визнати Моргун Наталію Василівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Моргун Наталію Василівну не допускати.

         2. Відмовити Моргун Наталії Василівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

         3.  Повідомити Моргун Наталію Василівну про прийняте рішення. Одночасно роз’яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін