Рішення № 206 від 22.09.2017 року

22 вересня 2017 року                                                                     м.Хмельницький

Рішення №

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Лучковського Валентина Вікторовича, -

ВСТАНОВИЛА:

Ружицька Євгенія Олегівна за результатами складення письмового іспиту отримала 0 балів.

При оцінці було враховано, що відповідаючи на перше питання білету Ружицька Є.О. неправильно склала позовну заяву, оскільки сформована позовна вимога «повернути гараж Гранату C.B.» не відповідає способам захисту визначеним законом, зокрема ЦК України (ч.2 ст.16), оскільки суд не може прийняти рішення «повернути гараж», правильним було б просити суд зобов'язати відповідача вчинити відповідні дії (повернути гараж чи звільнити його тощо); також сформована до суду вимога щодо стягнення неустойки за невиконання наймачем обов'язку щодо повернення речі не може вважатись такою, що виконана правильно, оскільки не містить суми неустойки, яка підлягає стягненню судом (суд не повинен здійснювати розрахунок пені замість позивача);

Відповідаючи на друге питання білету Ружицька Є.О. неправильно склала апеляційну скаргу на рішення адміністративного суду, оскільки неправильно сформована вимога до суду апеляційної інстанції (не визначено, що особа, яка подала апеляційну скаргу просить крім скасування рішення суду першої інстанції в межах повноважень апеляційного суду визначених ст.198 КАС України), не враховано, що суд першої інстанції за результатами розгляду справи виносить «постанову»; всупереч вимогам ч.3 ст.187 КАС України в апеляційній скарзі не зазначено, чи бажає особа взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності; не наведено належного обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права.

Відповідаючи на третє питання білету Ружицька Є.О. неправильно склала клопотання про призначення експертизи у справі про адміністративне правопорушення, оскільки прохання до суду: «Прийняти рішення щодо призначення відповідної експертизи», без визначення виду судової експертизи та без визначення питань, на які повинен дати відповідь експерт (для відповіді на які і необхідне застосування спеціальних знань) вказує на те, що завдання білету не виконане. Крім того при підготовці клопотання Ружицька Є.О. керувалася та посилалась на норми КАС України, що є неправильним тому що суд розглядає справу про адміністративне правопорушення (щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення) саме за КУпАП, а не за КАС України.

Відповідаючи на четверте питання білету Ружицька Є.О. не вказала до кого необхідно звернутись із скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження відносно підозрюваного (у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення), не наведено з яких мотивів постанова слідчого є незаконною; Ружицька Є.О. не врахувала, що постанова про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з вищевказаних підстав може приймати тільки прокурор, а не слідчий (ч.3 с.284 КПК України); Ружицька Є.О. не визначила як саме необхідно кваліфікувати дії підозрюваного; при відповіді на питання не вказано, які ще необхідно вчинити слідчі дії в інтересах потерпілої, яких не вчинив слідчий (допитати свідків тощо).

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Ружицька Євгенія Олегівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити результати складення письмового іспиту Ружицької Євгенії Олегівни у сумі 0 балів.

  1. Визнати Ружицьку Євгенію Олегівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Ружицьку Євгенію Олегівну не допускати.
  2. Відмовити Ружицькій Євгенії Олегівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

 

  1. Повідомити Ружицькій Євгенії Олегівні про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

            Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

            Секретар кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін