Рішення № 209 від 22.09.2017 року

22 вересня 2017 року                                                                     м.Хмельницький

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Лучковського Валентина Вікторовича, -

ВСТАНОВИЛА:

Коробчук Юлія Леонідівна за результатами складення письмового іспиту отримала 42,66 балів.

При оцінці було враховано, що відповідаючи на третє питання білету Коробчук Юлія Леонідівна неправильно склала апеляційну скаргу на вирок суду; зокрема вироком суду безробітному обвинуваченому призначене покарання у вигляді виправних робіт із відрахуванням із його заробітку десяти відсотків в дохід держави, що є явно незаконним, оскільки не відповідає ч.1 ст.57 КК України, згідно якої покарання у вигляді виправних робіт відбувається за місцем роботи засудженого. Проте Коробчук Ю.Л. на вказане уваги не звернула, не навела правильного обґрунтування своїх вимог із зазначенням того у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення; крім того до апеляційної скарги на вирок суду додана квитанція про сплату судового збору, що вказує на незнання нею загальних положень кримінального права та процесуальних вимог до апеляційної скарги, що і призвело до неправильного виконання завдання.

Відповідаючи на четверте питання білету Коробчук Юлія Леонідівна склала клопотання до слідчого про визнання недопустимим доказом показів підозрюваного наданих під час досудового розслідування та про закриття «кримінальної справи» на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, при цьому Коробчук Ю.Л. не врахувала, що: 1) покази підозрюваного надані слідчому під час досудового розслідування не можуть бути використані, як доказ його винуватості в суді; 2) питання щодо недопустимості доказів вирішується судом у відповідності до вимог ст.89 КПК України; 3) питання щодо закриття кримінального провадження відносно підозрюваного (з вищевказаної підстави) вирішує не слідчий, якому адресоване підготовлене клопотання, а - прокурор, згідно ч.3 ст.284 КПК України, тому розгляд підготовленого клопотання взагалі не підноситься до компетенції (повноважень) слідчого. Крім того Коробчук Ю.Л. по суті не надала відповіді на поставлені питання, зокрема не вказала, якою має бути правова позиція захисника за обставин наведених у фабулі справи, не визначила, які процесуальні дії повинен здійснити захисник (до прикладу підготувати клопотання щодо проведення слідчого експерименту шляхом відтворення дій, обстановки, обставин проникнення підозрюваного, який має кремезну статуру, в будинок через невелике вікно тощо).

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Коробчук Юлія Леонідівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити результати складення письмового іспиту Коробчук Юлії Леонідівни у сумі 42,66 балів.
  2. Визнати Коробчук Юлію Леонідівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Коробчук Юлію Леонідівну не допускати.
  3. Відмовити Коробчук Юлії Леонідівни у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  4. Повідомити Коробчук Юлії Леонідівни про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін