Рішення № 255 від 27.07.2018 року

27 липня 2018 року                                                                                                   м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Леонідівни, Рохова Олега Володимировича -

ВСТАНОВИЛА:

Чорний Дмитро Юрійович за результатами складення письмового іспиту отримав 60 балів.

При оцінці було враховано, що Чорний Дмитро Юрійович підготував заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю (заяву у справі окремого провадження), яка не відповідає вимогам ч.1 ст.316 ЦПК України, оскільки заява про встановлення факту, що має юридичне значення подається до суду за місцем її проживання; як вбачається із заданої фабули заявниця разом із спадкодавцем проживали у місті Хмельницькому, відповідно справа підсудна Хмельницькому міськрайонному суду, що не було враховано Чорним Д.Ю. при визначенні підсудності. Крім того в заяві не вказане місце проживання заявника. До заяви додані "покази свідків", проте ЦПК України (ст. 90- 93, 230) не передбачає письмового опитування свідків (можливе лише письмове опитування учасників справи як свідків). За таких обставин завдання виконане неправильно.

Згідно п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Чорний Дмитро Юрійович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склавписьмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Чорного Дмитра Юрійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Чорного Дмитра Юрійовича не допускати.
  2. Відмовити Чорному Дмитру Юрійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Чорному Дмитру Юрійовичу про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін