Рішення № 27 від 06.03.2020 року

06 березня 2020 року                                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Зламан Микола Ігорович за результатами складення письмового іспиту отримав 40 балів.

При оцінці було враховано, що Зламан Микола Ігорович виконуючи перше завдання склав позовну заяву про визнання недійсними додаткових угод до кредитного договору, яка не відповідає заданій фабулі, оскільки правильним способом захисту прав позивача (поручителя за договором поруки) відповідно до заданої фабули є позовні вимоги щодо визнання поруки припиненою; підстави для визнання оспорюваних додаткових угод недійсними відповідно до заданої фабули - відсутні, а тому в задоволенні підготовленого позову судом має бути відмовлено. Наведена в позовній заяві вимога щодо "скасування" додаткових угод до кредитного договору є також неналежним способом захисту прав позивача; чинне законодавство взагалі не передбачає такого способу захисту як "скасування" угоди чи договору. Зламан Микола Ігорович помилково застосував до спірних правовідносин діючу станом на дату підготовки позовної заяви редакцію ч.І ст.559 ЦК України, не врахувавши правила дії та застосування норм матеріального права в часі, оскільки до спірних правовідносин має застосовуватись редакція закону, яка діяла станом на час укладення додаткових угод до кредитного договору (час припинення правовідносин - дії договору поруки), з врахуванням п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» від 03 липня 2018 року № 2478-УІІІ. Крім того підготовлена позовна заява не відповідає вимогам п.9 ч.З ст.175 ЦПК України, оскільки в ній відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

Відповідно перше завдання виконане неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Зламан Микола Ігорович склав позовну заяву про скасування постанови першого заступника начальника Управління держпраці у Хмельницькій області, яка не відповідає вимогам ч.І, 3 ст.161 ЦПК України, оскільки до неї не додано її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи; до позовної заяви не доданий документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Підготовлена позовна заява не містить належного викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини - відповідно до заданої фабули; Зламан Микола Ігорович неправильно зазначив назву Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зламан Микола Ігорович при виконанні завдання помилково не врахував, що відповідно що заданої фабули, особа, яку попросили декілька хвилин наглянути за матеріальними цінностями в кіоску, не перебувала в трудових відносинах з позивачем, що і повинно бути покладено в основу обґрунтування позовних вимог. Відсутні правові підстави для залучення вказаної особи до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, оскільки вказана особа фактично є свідком, оскільки їй відомі фактичні обставини справи.

Відповідно друге завдання виконане неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Зламан Микола Ігорович склав цивільний позов у кримінальному провадженні, в якому помилково зазначив, що він подається до слідчого судді та безпідставно поставив вимогу про витребування матеріалів кримінального провадження, що свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання.

Відповідно третє завдання за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Зламан Микола Ігорович навів правову позицію та аргументацію представника товариства (щодо якого проведена документальна позапланова виїзна перевірка дотримання вимог податкового та іншого законодавства при придбанні волоських горіхів у фізичних осіб) яка свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання; відповідь не містить взагалі посилань на відповідні джерела правового регулювання.

Відповідно четверте завдання за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового.іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Зламан Микола Ігорович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Зламан Миколу Ігоровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Зламан Миколу Ігоровича не допускати.

  1. Відмовити Зламан Миколі Ігоровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

 

  1. Повідомити Зламан Миколу Ігоровича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                               В.Б. Прядун

 

                Голова кваліфікаційної палати

                КДКА Хмельницької області                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                      С.С. Черевик