Рішення № 27

27 грудня 2013 року                                                                                     м. Хмельницький

 

Рішення №___

Про допуск до складення усного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі:

голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області - Прядуна В.Б.; членів кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області: Стьопіної Н.О.; Вагіна Д.С.; Ткачука Ю.Г.; Бубляса В.К.; Новікова М.В.; Косюка Р.М.; членів дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області: Кузняка А.А.;  Стьопіна О.Ю.; Желіхівського О.М.; Тарадай О.Т.; Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., розглянувши результати складення письмового іспиту,-

ВСТАНОВИЛА:

 

Пташкін Михайло Карпович за результатами складення письмового іспиту отримав 82 бали.

Згідно ст.13 п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №154 від 01 червня 2013 року із наступними змінами (рішення Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 60 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Враховуючи викладене, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.   Затвердити результати складення письмового іспиту Пташкіну Михайлу Карповичу у сумі 82 бали, та вважати його таким, що успішно склав письмовий іспит.

         2.       Про прийняття рішення повідомити Пташкіна Михайла Карповича.

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної                                               В.Б. Прядун

комісії адвокатури Хмельницької області

 

Голова кваліфікаційної палати                                                             Н.О. Стьопіна

КДКА Хмельницької області

 

Секретар кваліфікаційно-дисциплінарної                                            А.А. Кузняк

комісії адвокатури Хмельницької області