Рішення № 299 від 31.08.2018 року

31 серпня 2018 року                                                                                   м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Площинська Тетяна Вікторівна за результатами складення письмового іспиту отримала 40 балів.

При оцінці було враховано, що Площинська Тетяна Вікторівна підготувала позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації в якій не зазначено яку саме інформацію позивач просить визнати недостовірною та спростувати, не конкретизовано у який спосіб позивач просить спростувати інформацію (зазначені лише загальні фрази "шляхом оприлюднення відеозапису спростування"); наведена в позовній заяві вимога про стягнення з двох відповідачів відшкодування заподіяної моральної шкоди є неповною, оскільки не зазначено як саме необхідно здійснити стягнення: солідарно, в частинах чи в іншому порядку.

Підготовлене Площинською Т.В. клопотання про визнання доказу недопустимим (в кримінальному провадженні) не містить будь-якого нормативного обгрунтування недопустимості доказу зазначеного у фабулі справи; наведене у клопотанні прохання не досліджувати при розгляді справи доказ, який обвинувачений вважає недопустимим, є неправильним, оскільки виходячи з фабули справи саме під час дослідження вказаного доказу та допиту свідків (понятих) може бути встановлена недопустимість доказу; Площинська Т.В. помилково застосувала ч.2 ст.89 КПК України, оскільки за фабулою справи очевидна недопустимість доказу відсутня. Площинська Т.В. не врахувала, що при обгрунтуванні недопустимості доказу, за фабулою справи, необхідним є застосування ст.86 КПК України та спеціальних норм КПК України, які визначають порядок проведення відповідної слідчої дії та не були дотримані.

Відповідаючи на четверте питання білету Площинська Т.В. неправильно визначила правову позицію, вказавши на необхідність подати клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку із малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення або подавати клопотання спрямовані на збільшення строку розгляду справи для того щоб сплив строк притягнення до відповідальності. З наведеної у завданні фабули справи вбачається, що взагалі відсутній склад адмістративного правопорушення (як його об'єктивна сторона так і суб'єктивна сторона) крім того протокол про адміністративне правопорушення склали особи, які не мали на те відповідних повноважень, шо помилково не було враховано Площинською Т.В., відповідно завдання виконано неправильно, належне правове обґрунтування позиції захисника - відсутнє.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Площинська Тетяна Вікторівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Площинську Тетяну Вікторівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Площинську Тетяну Вікторівну не допускати.
  2. Відмовити Площинській Тетяні Вікторівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Площинську Тетяну Вікторівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін