Рішення № 319 від 22.12.2017 року

22 грудня 2017 року                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Савінського Олега Петровича, Лучковського Валентина Вікторовича, -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Руденко Дмитро Володимирович  за результатами складення письмового іспиту отримав 44 бали.

При оцінці було враховано, що Руденко Дмитро Володимирович  відповідаючи на друге питання білету неправильно склав позовну заяву про захист права власності суб᾽єкта господарювання, оскільки справа визначена у фабулі не підсудна Хмельницькому міськрайонному суду, розгляд справи повинен проводитись не за КАС України, як зазначено в позовній заяві, а за ГПК України Господарським судом Хмельницької області. Вимоги юридичної особи - позивача до інших юридичних осіб – відповідачів щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та зобов᾽язання не здійснювати перешкод в користуванні та розпорядженні земельною ділянкою є неповними та не сприятимуть ефективному захисту права власності позивача на землю, оскільки з урахуванням того, що на земельній ділянці відповідачем збудований фундамент капітальної споруди, необхідним було визначити яким саме способом потрібно усунути перешкоди в користуванні земельної ділянкою – зокрема шляхом знесення фундаменту споруди та приведення земельної ділянки у попередній стан. До позовної заяви не додано доказів сплати судового збору; складена позовна вимога не відповідає вимогам ГПК України.

Руденко Дмитро Володимирович  відповідаючи на четверте питання не визначив в чому полягає порушення прав позивача, неправильно визначив правову природу спірних правовідносин та дійшов помилкових висновків, які суперечать правовій позиції Верховного Суду України визначеній у постанові від 10 лютого 2016 року (справа № Начало формы

3-4гс16), на якій і грунтувалось поставлене завдання. За таких обставин завдання не може вважатися виконаним правильно.

 

Конец формы

Згідно  п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Руденко Дмитро Володимирович  за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв’язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визнати Руденко Дмитра Володимировича  таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Руденко Дмитра Володимировича  не допускати.

         2. Відмовити Руденко Дмитру Володимировичу  у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

         3.  Повідомити Руденко Дмитра Володимировича  про прийняте рішення. Одночасно роз’яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін