Рішення № 331 від 28.09.2018 року

28 вересня 2018 року                                                                                             м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

Білоус Наталія Миколаївна за результатами складення письмового іспиту отримала 20 балів.

При оцінці було враховано, що складена Білоус Наталією Миколаївною позовна заява про визнання договору недійсним не відповідає вимогам ст.175 та ст.177 ЦПК України, оскількі не містить ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін, їх місця проживання, реєстраційних номерів облікової картки платника податків; не наведений належний виклад обставин, якими позивач обґрунтовує позовні вимоги, не зазначені докази, що підтверджують вказані обставини; відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи; відсутнє підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. До позовної заяви не додані її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. До позовної заяви не додані документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. До позовної заяви не доданий оспорюваний договір або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності договору у позивача - клопотання про його витребовування. Не доданий документ, що підтверджує повноваження представника. Відповідно завдання виконане неправильно.

Відповідаючи на третє питання білету Білоус Наталія Миколаївна склала скаргу на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якій вказала, що вона подається до прокурора, що не відповідає вимогам ст. 303 КПК України, оскільки вказана скарга подається до слідчого судді.

Відповідаючи на четверте питання білету Білоус Наталія Миколаївна дійшла неправильного висновку про відсутність права на звернення до суду із зазначеним у фабулі справи позовом, не зазначила в чому полягає порушення прав позивача, не зазначила чи суперечить законодавству обраний позивачем спосіб захисту прав та вцілому неправильно відповіла на поставлене питання.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Білоус Наталія Миколаївна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Білоус Наталію Миколаївну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Білоус Наталію Миколаївну не допускати.
  2. Відмовити Білоус Наталії Миколаївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Білоус Наталію Миколаївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                   Д.С. Вагін