Рішення № 351 від 26.10.2018 року

26 жовтня 2018 року                                                                                   м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Черевика Сергія Станіславовича, Хмелевської Наталі Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА:

Смередчук Юлія Сергіївна за результатами складення письмового іспиту отримала 45 балів.

При оцінці було враховано, що Смередчук Юлія Сергіївна виконуючи перше завдання склала позовну заяву про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою. При виконанні завдання Смередчук Ю.С. помилково не врахувала, що застосована нею ст.72 ЖК УРСР не дає підстави для визнання відповідача таким, що втратив право користування квартирою державної форми власності, оскільки відповідач, який вибув в інше житло був відсутній по місцю проживання лише чотири місяці. Правильним було б застосування до спірних правовідносин, виходячи з фабули справи, положень ч.2 ст.107 ЖК УРСР, згідно якої у разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення вважається розірваним з дня вибуття. Якщо з жилого приміщення вибуває не вся сім'я, то договір найму жилого приміщення не розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає право користування цим жилим приміщенням з дня вибуття. Відповідно Смередчук Ю.С. не навела належних правових підстав для задоволення позову та захисту прав позивача, таким чином завдання виконане неправильно.

Друге та третє завдання вцілому виконані правильно та відповідають визначеній законом процесуальній формі, проте містять незначні неточності та прогалини, містять посилання не на всі основні норми права, що регулюють відповідні правовідносини.

При виконанні четвертого завдання Смередчук Ю.С. не навела належної правової позиції в інтересах поручителя, яка б містила підстави для відмови в позові. Виходячи з фабули справи правильним було б обґрунтування правової позиції посиланням на ч.4 ст.559 ЦК України, згідно якої порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Таким чином завдання виконане неправильно.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Смередчук Юлія Сергіївна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Смередчук Юлію Сергіївну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Смередчук Юлію Сергіївну не допускати.
  2. Відмовити Смередчук Юлії Сергіївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Смередчук Юлію Сергіївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або До"суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

В.о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.А. Ватрас

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін