Рішення № 352 від 26.10.2018 року

26 жовтня 2018 року                                                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Черевика Сергія Станіславовича, Хмелевської Наталі Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА:

Карасевич Василь Анатолійович за результатами складення письмового іспиту отримав 22 бали.

При оцінці було враховано, що Карасевич Василь Анатолійович виконуючи перше завдання склав позовну заяву про відшкодування майнової та немайнової шкоди. При виконанні завдання Карасевич В.А. помилково не врахував та не застосував до спірних правовідносин ч.1 ст.1172 ЦК України, згідно якої юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. З фабули справи вбачається, що шкода потерпілому була заподіяна в результаті дорожньо-транспортної пригоди водієм вантажного автомобіля, який керував транспортним засобом у зв'язку виконанням трудових обов'язків, відповідно водій є неналежним відповідачем, а позов повинен заявлений до роботодавця, що не було враховано Карасевич В.А. та призвело до неправильного виконання завдання, оскільки в такому позові суд повинен відмовити.

Карасевич Василь Анатолійович виконуючи друге завдання склав заяву про перегляд за нововиявленими обставинами рішення адміністративного суду першої інстанції, залишеній без змін апеляційним судом, в якій помилково визначив, що вона подається до апеляційного адміністративного суду, не врахувавши при цьому положень ч.1, 2 ст.365 КАС України (яким кореспондували положення ч.1 ст.249 КАС України в редакції чинній до 15.12.2017р.), згідно якої заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 361 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення. Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення. Відповідно Карасевич В.А. невірно визначив суд до якого необхідно подати вищевказану заяву. Крім того до підготовленої заяви не додана довіреність (її копія) яка підтверджує повноваження представника, який підписав заяву. За таких обстави завдання виконано неправильно.

Підготовлене Карасевич В.А. клопотання про зміну запобіжного заходу під час підготовчого судового засідання в цілому відповідає формальним вимогам, проте воно не обґрунтовано належним чином, оскільки не містить викладу аргументів та доводів того, що ризики, які обумовили застосування запобіжного заходу відпали.

При оцінці також було враховано, що Карасевич Василь Анатолійович виконуючи четверте завдання вказав про необхідність оскаржити до суду протокол про адміністративне правопорушення, при цьому помилково не врахував, що вказаний протокол не підлягає оскарженню в судовому порядку. Крім того наведена Карасевич В.А. у своїй відповіді правова позиція не містить жодного посилання на норми права (матеріального чи процесуального) на яких повинна ґрунтуватись правова позиція. За таких обстави завдання виконане неправильно.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Карасевич Василь Анатолійович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Карасевич Василя Анатолійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Карасевич Василя Анатолійовича не допускати.
  2. Відмовити Карасевич Василю Анатолійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

 

 

  1. Повідомити Карасевич Василя Анатолійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

В.о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.А. Ватрас

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін