Рішення № 365 від 09.11.2018 року

09 листопада 2018 року                                                                          м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області  Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Хмелевської Наталі Володимирівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Кітнік Олександр Миколайович за результатами складення письмового іспиту отримав 0 балів.

При оцінці було враховано, що Кітнік Олександр Миколайович неправильно виконав перше завдання білету – позовну заяву про звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки помилково не застосував до спірних правовідносин положень спеціального нормативного акту – Закону України “Про іпотеку”, не навів в позовній заяві загального розміру вимог та всіх його складових, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки, не зазначив спосіб реалізації предмета іпотеки, не вказав початкової ціни предмета іпотеки для його подальшої реалізації (або порядку її визначення). Кітнік О.М. включив до позовної заяви вимогу про стягнення пені за договором позики з іпотекодавця – майнового поручителя на користь іпотекодержателя не за рахунок предмету іпотеки, що суперечить вимогам ч.1 ст.11 Закону України “Про іпотеку”, згідно якої майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки. Крім того, в порушення вимог п.9,10 ч.3 ст.175 ЦПК України в позовній заяві відсутні попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи та - підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Всупереч вимогам ч.1 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви не додані її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Відповідно підготовлена позовна заява не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

 

 

 

 

Підготовлена Кітнік Олександром Миколайовичем заява про порушення справи про банкрутство не відповідає вимогам ч.7 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки до неї не додані докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів; підготовлена заява взагалі не містить підпису представника (керівника) юридичної особи – кредитора, відповідно підготовлене письмове завдання не відповідає визначеній законом процесуальній формі.

При підготовці угоди про визнання винуватості Кітнік Олександр Миколайович не врахував, що підозрюваному оголошена підозра у вчиненні двох кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358 КК України та ч.4 ст.358 КК України, проте в угоді про визнання винуватості визначена узгоджене покарання лише за ч.1 ст.358 КК України, без врахування положень ст.70 КК України щодо необхідності призначення покарання за сукупністю злочинів. Відповідно підготовлена заява не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства, зокрема ст.472 КПК України.

Кітнік Олександр Миколайович відповідаючи на четверте питання білету неправильно визначив процесуальний документ який повинен скласти захисник в справі про притягнення адміністративної відповідальності за ч.1 ст.160 КУпАП, помилково вказавши “відзив на позовну заяву”, не врахувавши, що до суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення, який складений з порушенням вимог закону. Відповідно правова позиція наведена неправильно, завдання виконане неправильно.

 

Згідно  п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Кітнік Олександр Миколайович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв’язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Визнати Кітніка Олександра Миколайовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Кітніка Олександра Миколайовича не допускати.

2. Відмовити Кітніку Олександру Миколайовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

3.  Повідомити Кітніка Олександра Миколайовича про прийняте рішення. Одночасно роз’яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін