Рішення № 395 від 21.12.2018 року

21 грудня 201 8 року                                           м. Хмельницький

Рішення № ^

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

         Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

         Волос Андрій Сергійович за результатами складення письмового іспиту отримав 41 бал.

         При оцінці було враховано, що Волос Андрій Сергійович вцілому правильно виконав перше задания білету - склав позовну заяву про визначення місця проживання малолітньої дитини, проте не виклав належним чином обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги з посиланням на відповідні докази (що не відповідає вимогам п.5 ч.З ст. 175 ЦПК України).

         Друге завдання білету - відзив на позовну заяву в господарські справі, виконано неправильно, оскільки не наведені обставини, які визнаються відповідачем, а також -правова оцінка обставин, наданих позивачем, з якою відповідач погоджується; не наведені належні (відповідно до заданої фабули) заперечення щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права (що не відповідає вимогам ст. 165 ГПК України). Підготовлений відзив взагалі не містить будь-якого правового обґрунтування. При підготовці відзиву не враховано, що згідно ч.4 ст. 165 ГПК України, якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти "будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

         Третє завдання білету - касаційна скарга на вирок суду (в інтересах цивільного відповідача) вцілому виконано правильно, проте не враховано, що належним правовим обгрунтуванням (відповідно да заданої фабули) було б посилання на ч.2 сг. 1193 ЦК України, відповідно до якої, якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

         Четверте завдання білету, яке полягало у необхідності визначити правову позицію представника банку, виконано неправильно, належна правова позиція, яка б відповідала заданій фабулі, не наведена. Волос A.C. виконуючи завдання не врахував, що правочин, вчинений батьками (усиновлювачами) стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності обов'язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним (частина шоста статті 203, частина перша статті 215 ЦК України) за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини. - звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини, зменшує або обмежує права та інтереси дитини щодо жилого приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на житло.          Сам по собі факт відсутності обов'язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину не є безумовною підставою для визнання його недійсним.

         Також при відповіді на четверте питання та визначенні правової позиції не було враховано, що власник майна, який є одночасно законним представником неповнолітньої або малолітньої особи та укладає правочини, які впливають на права дитини, повинен діяти добросовісно та в інтересах дитини, а інша сторона договору має право очікувати від нього таких дій. Неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини, а може спричинити інші наслідки, передбачені законодавством, які застосовуються органами опіки та піклування.

         Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

         Волос Андрій Сергійович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

         Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визнати Волос Андрія Сергійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Волос Андрія Сергійовича не допускати.

2.  Відмовити Волос Андрію Сергійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

  1. Повідомити Волос Андрія Сергійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може б-ути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                        В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                   Д.С. Вагін