Рішення № 45 від 06 травня 2016 р.

06 травня 2016 року                                                                                     м. Хмельницький

 

Рішення №___

Про відмову  допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, в складі голови кваліфікаційної палати Стьопіної Н.О., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Косюка Р.М., Лучковського В.В., розглянувши заяву Павлюка Максима Юрійовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Павлюк Максим Юрійович подав заяву про допуск його до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104).

Зокрема, Павлюк Максим Юрійович надав копію трудового договору від 04.03.2014р., укладеного із Каденко О.О., яким передбачено виконання Павлюком М.Ю. обов᾽язків помічника адвоката, копію трудової книжки в якій наявний запис від 04.03.2014р. про прийняття Павлюка М.Ю. на роботу на посаду помічника адвоката. Крім того надані індивідуальні відомості про застраховану особу форми ОК-5 Пенсійного фонду України (датовані 14.03.2016р. та 24.03.2016.) з яких вбачається наявність страхового стажу за час роботи в Каденко О.О. з березня 2014 року по вересень 2015 року (період сплати єдиного соціального внеску), копія посвідчення помічника адвоката виданого 24.09.2014р., в Єдиному реєстрі адвокатів України наявні дані наявність в Адвоката Каденко Оксани Олегівни помічника Павлюка М.Ю., (від 24.09.2014р.).

Згідно ч.1, ч.3 ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Згідно підп.2 пункту 2 розділу 2 «Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні» одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи: документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката.

Таким чином з наданих документів не вбачається наявність в Павлюка М.Ю. стажу роботи в галузі права не менше двох років, зокрема на посаді помічника адвоката Каденко О.О.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.6, 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктів 2, 6 розділу 2, пунктів 3, 5, 6 розділу 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити Павлюку Максиму Юрійовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2. Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.О. Стьопіна

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін