Рішення № 47 від 03.03.2015 р.

03 березня 2015 року                                                                                         м. Хмельницький

Рішення №___

Про відмову  допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Стьопіної Н.О., членів кваліфікаційної палати: Вагіна Д.С.,  Ткачука Ю.Г., Новікова М.В., Косюка Р.М., розглянувши заяву Сисина Віталія Вікторовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

ВСТАНОВИЛА:

 

Сисин Віталій Вікторович подав заяву про допуск його до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 101).

Зокрема Сисин Віталій Вікторович не надав довідку КДКА Львівської області на підтвердження того, що кваліфікаційний іспит на право заняття адвокатською діяльністю він не складав, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю не отримував, рішення про позбавлення його такого свідоцтва не приймалось, а з наданих документів вбачається, що з червня 2004 року по 13 лютого 2015 року він проживав на території Львівської області. Сисин Віталій Вікторович не підтвердив належним чином, відповідно до вимог п.3 вищевказаного Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, факт проживання на території Хмельницької області понад шість місяців на рік.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розділами 2, 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, -

ВИРІШИЛА:

 

1. Сисину Віталію Вікторовичу  відмовити в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Н.О. Стьопіна

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Д.С. Вагін