Рішення № 53 від 21.05.2021 року

21 травня 2021 року                                                                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Пушкін Володимир Вікторович за результатами складення усного іспиту отримав 40 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Пушкін В.В. склав позовну заяву про відшкодування майнової та немайнової шкоди, яка не повною мірою відповідає визначеним законом процесуальним вимогам, а саме до позовної заяви, в порушення ч. 1 ст.177 ЦПК України, не додані її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб; в підготовленій заяві помилково зазначено, що до неї додаються «Підтвердження направлення позовної заяви та додатків сторонам по справі».

Всупереч вимогам ч.7 ст.177 ЦПК України до позовної заяви, підписаної представником позивача — адвокатом не доданий документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Крім того при виконанні завдання не було враховано, що згідно п.6 ч.І ст.5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи друге завдання білету Пушкін В.В. склав заяву про перегляд постанови адміністративного суду за нововиявленими обставинами, яка не повною мірою відповідає визначеним законом процесуальним вимогам. Зокрема всупереч вимогам п.5 ч.2 ст. 364 КАС України в підготовленій заяві не зазначені дата відкриття або встановлення нововиявлених обставин, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення.

Наведе в заяві обгрунтування не повною мірою відповідає заданій фабулі. Підготовлена заява обґрунтовується посиланням на п.2 ч.2 ст.361 КАС України, проте ні підготовлена заява, ні фабула справи (завдання) не містить даних про встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновкуексперта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових,  речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі.

Крім того прохальна частина підготовленої заяві містить лише прохання (клопотання) скасувати постанову суду та не містить клопотання ухвалити нове рішення, яким відмовити в позові. Правильним було б формулювати прохальну частину заяви виходячи із заданої фабули справи та положень п.2 ч.2 ст.386 КАС України, згідно якої за результатами перегляду рішення, ухвали за нововиявленими або виключними обставинами суд може задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи на третє завдання білету Пушкін В.В. склав клопотання про зміну запобіжного заходу, яке не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства. Відповідно до заданої фабули справи (завдання) необхідно було підготувати клопотання, під час підготовчого судового засідання, про зміну запобіжного заходу відносно обвинуваченого, щодо якого обвинувальний акт скеровано до суду. Проте Пушкін В.В. помилково підготував клопотання саме до слідчого судді, який не має повноважень розглядати та вирішувати відповідне клопотання, що є грубою змістовною помилкою щодо принципового аспекту поставленого питання.

Підготовлена заява помилково обґрунтовується зокрема тим, що судом раніше не були враховані всі обставини при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При підготовці клопотання не надане належне обгрунтування щодо мети і підстав застосування запобіжних заходів визначених ст. 177 КПК України, зокрема не надана оцінка відсутності обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також щодо наявності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Пушкін В.В. при підготовці клопотання помилково не врахував ту обставину, що відповідно до заданої фабули справи кваліфікація дій обвинуваченого за ч.З ст.368 КК України є неправильною з огляду на очевидну відсутність в його діях зазначеного складу злочину, оскільки неправомірна вигода надавалась за вчинення незаконних дій, що вказує на відсутність такої кваліфікуючої ознаки як вчинення діяння поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

При виконанні завдання не надане належне обґрунтування наявності чи відсутності обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст.178 КК України

Крім того підготовлене клопотання підписане захисником (адвокатом) проте до нього не додані документи, які підтверджують повноваження захисника.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідно до фабули справи четвертого завдання білету необхідним було визначити правову позицію представника позивача щодо виселення з квартири відповідача та навести відповідне правове обґрунтування. Пушкін В.В. неправильно обґрунтував свою правову позицію ч.З ст.116 ЖК України згідно якої особи, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без надання їм іншого жилого приміщення. Пушкін В.В. взагалі не навів належного правового обґрунтування позиції представника позивача, відповідно до заданої фабули поставленого питання, тому завдання фактично не виконане.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Пушкін В.В. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Пушкіна Володимира Вікторовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Пушкіна Володимира Вікторовича не допускати.
  2. Відмовити Пушкіну Володимиру Вікторовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Пушкіна Володимира Вікторовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                                                              В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                                     Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати

та КДКА Хмельницької області                                                                                                                С.С. Черевик