Рішення № 55 від 13.05.2016 р.

13 травня 2016 року                                                                               м. Хмельницький

 

Рішення №___

Про скасування рішення

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Стьопіної Н.О., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Новікова М.В., Косюка Р.М., Ватраса В.А., Лучковського В.В. розглянувши звернення громадян Кохановської В.С., Теплюк О.Є.,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Рішенням КДКА Хмельницької області №50 від 06 травня 2016 року «Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» Баблонюк Олена Віталіївна була допущена до складення кваліфікаційного іспиту.

Громадяни  Кохановська В.С., Теплюк О.Є. 12 травня 2016 року звернулися до КДКА Хмельницької області з листом та надали копії документів, які ставлять під сумнів повноту та достовірність відомостей повідомлених Баблонюк Оленою Віталіївною, щодо її відповідності вимогам ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно частин 1, 2 ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.

До завдань і повноважень кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області відноситься перевірка повноти і достовірності поданих Баблонюк О.В. відомостей та вирішення питання щодо допуску чи відмови в допуску до складення кваліфікаційного іспит.

До КДКА Хмельницької області надійшли відомості, які не були відомі на час прийняття рішення №50 від 06 травня 2016 року «Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту». Існує необхідність провести перевірку повноти та достовірності відомостей повідомлених Баблонюк Оленою Віталіївною, щодо її відповідності вимогам ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Рішення КДКА Хмельницької області №50 від 06 травня 2016 року «Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» є ненормативним актом індивідуального характеру, яке ще не вичерпало свою силу, оскільки не було виконано, а відповідно може бути скасоване органом який його видав.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розділами 2, 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №50 від 06 травня 2016 року «Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту», яким Баблонюк Олена Віталіївна була допущена до складення кваліфікаційного іспиту, як передчасне, та провести додаткову перевірку відповідності Баблонюк Олени Віталіївни вимогам встановленим частинами першою та другою статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», провести перевірку повноти і достовірності відомостей повідомлених Баблонюк Оленою Віталіївною, після чого вирішити питання щодо допуску Баблонюк О.В. до складення кваліфікаційного іспиту.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.О. Стьопіна

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Д.С. Вагін