Рішення № 55 від 22.03.2019 року

 

 

22 березня 2019 року                                                    м. Хмельницький

 

 

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Гординський Андрій Вікторович за результатами складення письмового іспиту отримав 40 балів.

При оцінці було враховано, що Гординський Андрій Вікторович, виконуючи перше завдання білету - позовну заяву про розірвання договору оренди та відшкодування заподіяних збитків неправильно визначив, що позовна заява подається до "Хмельницького окружного суду", якого не існує, а окружні на даний час суди відносяться до судів адміністративної юрисдикції, що не було враховано при виконанні завдання.

При виконанні третього завдання - заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом за виключними обставинами до заяви не додано відповідного рішення Європейського суду з прав людини, підготовлена заява не містить клопотання про його витребування, заява не містить ім'я, по батькові особи, яка подає заяву. Згідно ч.2 ст.462 КПК України у заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами зазначаються: 1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд; 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими або виключними обставинами подається заява; 4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду: 5) обгрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду; 5"') клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає \ розпорядженні особи, яка подала заяву. - у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підсідставі, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 459 цього Кодексу; 5"2) клопотання про поновлення строку подання заяви; 6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються. Гординський A.B. взагалі не виконав друге та четверте завдання білету.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 1 20 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Гординський A.B. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визнати Гординського Андрія Вікторовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Гординського Андрія Вікторовича не допускати.
  2. Відмовити Гординському Андрію Вікторовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Гординського Андрія Вікторовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін