Рішення № 61 від 05.06.2020 року

05 червня 2020 року                                                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, -

ВСТАНОВИЛА:

Сторожук Світлана Сергіївна за результатами складення усного іспиту отримала 39,83 балів.

При оцінці було враховано, що Сторожук Світлана Сергіївна не відповіла на питання білету усного іспиту щодо: оприлюднення міжнародних договорів, що набрали чинності для України; адвоката як представника у цивільному процесі; правових позицій Верховного суду про застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування; спеціальної конфіскації, випадків її застосування, заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; особливостей правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання; прав та гарантій діяльності професійних спілок; особистих немайнових обов'язків подружжя; правового регулювання місцевих податків; порядоку та розмірів відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок; колективних заходів при встановленні порушення державою прав особи. Зміст відповідей свідчить про прогалини у знаннях з усіх питань білету.

Загальна оцінка за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 119,83 балів. Сторожук Світлана Сергіївна за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати Сторожук Світлану Сергіївну такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

  1. Відмовити Сторожук Світлані Сергіївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

 

  1. Повідомити Сторожук Світлану Сергіївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення. 

              Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                               В.Б. Прядун

 

                Голова кваліфікаційної палати

                КДКА Хмельницької області                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                      С.С. Черевик