Рішення № 62 від 05.06.2020 року

5 червня 2020 року                                                                                                                        м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, -

ВСТАНОВИЛА:

Благовісний Андрій Станіславович за результатами складення усного іспиту отримав 40

балів.

При оцінці було враховано, що Благовісний Андрій Станіславович не відповів на питання білету усного іспиту щодо: органів адвокатського самоврядування у період 1980-1990 років; вимог до рекламування адвокатської діяльності, правовідносин, на які поширюється юрисдикція судів; суті, методики, значення та тактики участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування; особливостей статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання; відповідальності за затримку розрахунку при звільненні та рофесійної правничої допомоги адвоката при вирішенні спорів із цих питань; розміру жилого приміщення, що надається громадянам та додаткової жилої площі; вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї та - вирішення спорів між матір'ю та батьком щодо місця проживання дитини; правового регулювання грошового обігу в Україні, права грошової емісії та правового становища Національного банку України. Всі відповіді не містили взагалі, або мали лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання. Зміст відповідей свідчить про прогалини у знаннях з усіх питань білету.

Загальна оцінка за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 120 балів. Благовісний Андрій Станіславович за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати,-

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визнати Благовісного Андрія Станіславовича таким, що не склав кваліфікаційний іспит.

  1. Відмовити Благовісному Андрію Станіславовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Благовісного Андрія Станіславовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                              В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                      С.С. Черевик