Рішення № 67 від 10.07.2020 року

10 липня 2020 року                                                                                                                       м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Янишина Наталія Ігорівна за результатами складення письмового іспиту отримала 20 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Янишина Н.І. склала позовну заяву про відшкодування майнової та немайнової шкоди, яка не відповідає заданій фабулі. Підготовлені Янишиною Н.І. письмові відповіді в розділі "4. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту" містять ще одну позовну заяву про відшкодування майнової та немайнової шкоди (відповідно до фабули першого питання білету), при складанні якої помилково не було враховано, що з врахуванням того, що цивільна відповідальність володільця автомобіля була застрахована, - належним відповідачем в межах ліміту страхового відшкодування мала бути страхова компанія. Янишиною Н.І. не було враховано, що згідно пункту 6 ч.І ст.5 Закону України "Про судовий збір" від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно виконане перше завдання свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання, має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Янишина Н.І. склала заяву про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами, яка не відповідає заданій фабулі. Відповідно завдання вважається невиконаним та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Янишина Н.І. склала клопотання про зміну запобіжного заходу, яке не відповідає заданій фабулі (відповідно до заданої фабули очевидно, що в діях обвинуваченого взагалі відсутній склад інкримінованого йому кримінального правопорушення). Відповідно завдання вважається невиконаним та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Янишина Н.І. взагалі не виконала четверте завдання білету щодо визначення правової позиції та наведення правового обґрунтування відповідно до заданої фабули, що за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п. 13,12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Янишина Н.І. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Янишину Наталію Ігорівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Янишину Наталію Ігорівну не допускати.

2.  Відмовити Янишиній Наталії Ігорівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

  1. Повідомити Янишину Наталію Ігорівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                               В.Б. Прядун

 

                Голова кваліфікаційної палати

                КДКА Хмельницької області                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                      С.С. Черевик