Рішення № 80 від 28.08.2020 року

28 серпня 2020 року                                                                                     м. Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича -

ВСТАНОВИЛА:

Магера Роман Миколайович за результатами складення письмового іспиту отримав 45 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Магера P.M. склав заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не повною мірою відповідає визначеній законом процесуальній формі, не відповідає загальним вимогам документообігу, не містить підпису особи, яка подає заяву, не зазначене місце проживання особи, яка подає заяву; обґрунтування вимоги про перегляд заочного рішення є неповнім, зокрема не наведене належне обґрунтування щодо фальшивості поданих доказів; у роботі багато грубих орфографічних помилок, в додатках до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами помилково зазначена не копія цієї заяви, а копія позовної заяви.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "задовільно".

Виконуючи на друге завдання білету Магера P.M. склав позовну заяву, яка не повною мірою відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам документообігу, зокрема всупереч вимогам п.З ч.2 ст.162 КПК України в позовній заяві не зазначене правильне найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; у роботі багато грубих орфографічних помилок.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "задовільно".

Виконуючи на друге завдання білету Магера P.M. фактично склав угоду про визнання винуватості, сторонами якої визначив прокурора та обвинуваченого, проте відповідно до поставленого завдання білету та фабули справи необхідним було підготувати угоду про примирення із потерпілим, відповідно письмове завдання було підготовлене неправильно. В підготовленій угоді не наведене належним чином формулювання обвинувачення та істотні для відповідного кримінального провадження обставини, відповідно до заданої фабули. Умови угоди щодо узгодженого сторонами покарання у виді 3-х місяців арешту та щодо звільнення від його відбування з випробуванням не відповідають вимогам ст.75 КК України, яка не передбачає можливості звільнення від відбування покарання у виді арешту з випробуванням; також не було враховано, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення під час іспитового строку, будучи засудженим за ч.2 ст.185 КК України до 2-х років позбавлення волі. Відповідно підготовлена угода містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "не задовільний рівень".

Відповідно до фабули справи четвертого завдання білету необхідним було визначення дій представника потерпілого у вказаній правовій ситуації із наведенням відповідного правового обгрунтування, проте Магера P.M. навів правове обґрунтування та визначив позицію захисту в інтересах підозрюваного, а не - потерпілого; відповідно письмове завдання було підготовлене неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "не задовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Магера P.M. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Магеру Романа Миколайовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Магеру Романа Миколайовича не допускати.

  1. Відмовити Магері Роману Миколайовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Магеру Романа Миколайовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик