Рішення № 86 від 19.04.2019 року

19 квітня 2019 року                                                                                     м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Ялівчук Альона Анатоліївна за результатами складення письмового іспиту отримала 68 балів.

При оцінці було враховано, що перше завдання білету, яке полягало у необхідності скласти позовну заяву про звернення стягнення на предмет іпотеки, виконано неправильно, оскільки підготовлена позовна заява не містить, як того вимагає ч.З ст.175 ЦПК України, номерів засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти сторін; не містить ціни позову; відсутнє підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Зміст позовних вимог не відповідає вимогам ст.39 Закону України «Про іпотеку», згідно якої у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації (у разі необхідності); спосіб реалізації предмета іпотеки; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації, за умови подання будь-якою із сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (крім реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах). У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Підготовлена позовна заява не містить загального розмір вимог та всіх його складових, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки (в тому числі розмір основної заборгованості, яка дорівнює сумі позики), не визначений спосіб реалізації предмета іпотеки.

Всупереч вимогам ч.І ст.177 ЦПК України до позовної заяви не додана її копія та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Друге завдання білету - заява про порушення справи про банкруцтво, вцілому виконане правильно, проте, всупереч вимогам ч.7 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до заяви не додані докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів. Крім того заява не містить повного найменування кредитора та боржника.

Третє завдання білету - угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, виконана неправильно, оскільки всупереч вимогам ч.І ст.472 КПК України - не містить узгодженого покарання та згоди підозрюваного на його призначення або - згоди на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.

Відповідь на четверте питання білету вцілому надана правильно, проте її правове обгрунтування є неповним.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Ялівчук Альона Анатоліївна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Ялівчук Альону Анатоліївну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Ялівчук Альону Анатоліївну не допускати.

2.  Відмовити Ялівчук Альоні Анатоліївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

  1. Повідомити Ялівчук Альону Анатоліївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін