Рішення № 91 від 13.07.2016 р.

 

13 липня 2016 року                                                    м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., головуючого на засіданні кваліфікаційної палати Новікова М.В., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Косюка Р.М., Ватраса В.А., розглянувши заяву Баблонюк Олени Віталіївни щодо допуску до складення кваліфікаційного іспиту,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Баблонюк Олена Віталіївна звернулася до КДКА з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, до заяви нею були надані зокрема копія посвідчення помічника адвоката, виданого Радою адвокатів міста Києва та витяг Єдиного реєстру адвокатів України в якому зазначені відомості про Баблонюк О.В., як помічника адвоката Тернового Р.Б., внесені Радою адвокатів міста Києва.

Згідно ч.1 ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно ч.1,2 ст.8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, що зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.

 

З метою перевірки достовірності наданих Баблонюк О.В. відомостей були направлені відповідні запити.

Національна асоціація адвокатів України листом №519/0/2-16 від 07.06.2016 року повідомила, що 26.10.2016 року на адресу НААУ надійшла відповідь від Ради адвокатів міста Києва у якій зазначено, що гр.Баблонюк Олена Віталіївна відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не отримувала посвідчення помічника адвоката, а інформація про помічника адвоката не вносилась до Єдиного реєстру адвокатів України – Радою адвокатів міста Києва.

Зі змісту листа Ради адвокатів міста Києва №350 від 26.10.2015 року вбачається, що рішенням Ради адвокатів міста Києва від 01.10.2015 року адвокату було відмовлено у внесенні даних Баблонюк О.В. до реєстру помічників. Розгляд питання відбувся в присутності Баблонюк О.В., адвокат Терновий Р.Б. на засідання ради не з᾽явився. У зв᾽язку з цим посвідчення помічника адвоката Баблонюк О.В. Радою адвокатів міста Києва не видавалося, інформація щодо Баблонюк О.В., як помічника адвоката, до ЄРАУ не вносились.

В Єдиному реєстрі адвокатів України відомості щодо Баблонюк О.В., як помічника адвоката відсутні.

В наданій Баблонюк О.В. копії трудової книжки наявний запис про прийняття її на роботу Адвокатським об᾽єднанням «Інквіта» на посаду помічника адвоката Тернового Р.Б., згідно наказу №15-к від 01.11.2013р., інші записи для підтвердження наявності в неї стажу роботи в галузі права не менше двох років, в наданій копії трудової книжки – відсутні.

Згідно пункту 4.15 Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року (із наступними змінами і доповненнями) особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, не має статусу помічника адвоката та права виконувати пов’язані з цим статусом дії.

За таких обставин в Баблонюк О.В. відсутній належним чином підтверджений стаж роботи в галузі права не менше двох років, а зарахувати до стажу роботи в галузі права період протягом якого вона була прийнята адвокатським об᾽єднанням та рахувалась на посаді помічника адвоката, кваліфікаційна комісія не може з огляду на те, що вона не набула у встановленому порядку статусу помічника адвоката та дані про неї не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розділами 2, 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити Баблонюк Олені Віталіївні в допуску до складення кваліфікаційного іспиту; роз᾽яснити Баблонюк Олені Віталіївні, що рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                В.Б. Прядун

 

Головуючий на засіданні кваліфікаційної

палати КДКА Хмельницької області                                 М.В. Новіков

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                             Д.С. Вагін