Рішення № 95 від 05.11.2015 р.

05 листопада 2015 року                                                                                     м. Хмельницький

 

Рішення №___

Про відмову  допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Стьопіної Н.О., секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., членів кваліфікаційної палати: Новікова М.В., Косюка Р.М., Ткачука Ю.Г., Ватраса В.А., розглянувши заяву Чорного Назарія Ярославовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Чорний Назарій Ярославович подав заяву про допуск його до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104).

Зокрема, Чорний Назарій Ярославович подав комісії на підтвердження  стажу роботи в галузі права копію диплома магістра від 08 червня 2013 року (ХА №44907141) щодо отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Правознавство», копію трудової книжки, яка містить запис від 01.07.2012р. про прийняття на посаду юрисконсульта та запис від 01.03.2015р. про переведення на посаду заступника керівника відділу судової роботи,  посадову інструкцію заступника начальника відділу судової роботи, затверджену директором  ТОВ «ЛЕКСУМ» 01 березня 2015 року, розділ VІ якої «Кваліфікаційні вимоги» зазначені наступні кваліфікаційні вимоги щодо освіти: «повна базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)».

Згідно ч.1, ч.3 ст.6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.  Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно пункту 6 «Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні» до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах: роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність (підпункт  4).  При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Відповідно надана Чорним Н.А. посадова інструкція та загальні відомості Класифікатору професій ДК 003:2010 не дають можливості здійснити висновок про те, що кваліфікаційні вимоги до посади заступника начальника відділу судової роботи ТОВ «ЛЕКСУМ» потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю  правознавство чи правоохоронна діяльність, відповідно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розділами 2, 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, -

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити Чорному Назарію Ярославовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2. Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                     Н.О. Стьопіна

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                     Д.С. Вагін