Рішення № 95 від 17.09.2021 року

17 вересня 2021 року                                                                                                                                 м. Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Пряду на Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Рохова Олега Володимировича, Плавуцького Вадима Вікторовича, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Гінгерська Вікторія Петрівна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримала 40 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Гінгерська В.П. склала позовну заяву про визначення додаткового строку для прийняття спадщини, в якій: помилково зазначила відповідачем приватного нотаріуса, який не є належним відповідачем виходячи з умов заданої фабули; помилково зазначила ціну позову, не врахувавши, що заявлено вимогу немайнового характеру; заявлена вимога про зобов'язання нотаріуса вчинити нотаріальні дії з передачі спадщини -є неправильною та не відповідає умовам заданої фабули; всупереч вимогам п.9, 10 ч.З ст. 175 ЦПК не наведений попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи та відсутнє підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи друге завдання білету Гінгерська В.П. склала позовну заяву про припинення недобросовісної конкуренції, яка не відповідає вимогам ч.З ст. 162 ГПК України, оскільки не містить повного найменування позивача, поштового індексу, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); не містить попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; не містить підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Зазначена в позові вимога щодо стягнення штрафу є необгрунтованою та не відповідає фабулі завдання.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи третє завдання білету Гінгерська В.П. склала клопотання про зміну правової кваліфікації, яке не відповідає вимогам КПК України та заданій фабулі, оскільки клопотання про зміну правової кваліфікації під час досудового розслідування помилково було подане до суду; не враховано, що суд не має повноважень щодо зміни правової кваліфікації діяння, передбаченогозаконом України про кримінальну відповідальність на стадії досудового розслідування; не враховано, що суд не має повноважень "зобов'язати слідчого внести відомості про зміну кваліфікації кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань". Гінгерська В.П. не врахувала при підготовці клопотання, що підстави перекваліфікації дій підозрюваного саме на ч.2 ст.185 КК України відсутні виходячи з обставин наведених у заданій фабулі. Відповідно завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи четверте питання білету Гінгерська В.П. не навела належну правову позицію захисника та не навела відповідного правового обґрунтування відповідно до фабули завдання.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Гінгерська В.П. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою таким, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Гінгерську Вікторію Петрівну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Гінгерську Вікторію Петрівну не допускати.

  1. Відмовити Гінгерській Вікторії Петрівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Гінгерську Вікторію Петрівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                            В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                            Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати

та КДКА Хмельницької області                                                                              С.С. Черевик